Betrokken en tevreden zorgprofessionals zijn van wezenlijk belang om de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan cliënten of patiënten. De sector heeft echter te maken met structurele personeelstekorten en steeds veranderende wet- en regelgeving. Vaak wordt het ene gat met het andere gedicht. Hoge werkdruk, stress en zelfs burn-out zijn het gevolg.

Werkdruk en stress in organisaties in de zorgsector

Organisaties kampen met hoog verzuim of zelfs uitval van waardevolle medewerkers. Er wordt geklaagd over de werkdruk, er is geen vertrouwen meer en betrokkenheid neemt af. De samenwerking in teams staat onder druk, betrokkenheid en veerkracht neemt af en de werksfeer verslechtert. Medewerkers zijn niet meer in staat veranderingen adequaat op te vangen en er is geen draagkracht meer voor innovatieve projecten. Wellicht lijkt er in eerste instantie niet veel aan de hand als een enkele medewerker uitvalt met stressklachten of een burn-out. Langdurige afwezigheid van een medewerker kan echter veel extra druk op collega’s leggen. Roosterproblemen zijn het gevolg. Dit vergroot het risico op nog meer uitval aanzienlijk. Patiënten en cliënten ondervinden last van deze situatie en conflicten en incidenten liggen op de loer.

Hoe pak je werkdruk en stress snel aan met een blijvend resultaat?

Het vroegtijdig signaleren, voorkomen én aanpakken van hoge werkdruk en stress in de sector is van wezenlijk belang. Veerkracht en stressbestendigheid is voor 50% afhankelijk van de mate van stresscoping van het individu. Echter, voor de andere 50% is de werkomgeving verantwoordelijk. Wil je werkdruk en werkstress dus met blijvend resultaat aanpakken dan zul je als organisatie ook actie moeten ondernemen. Met de juiste coaching en begeleiding op alle niveaus in een organisatie is er namelijk écht verschil te maken.

Hoe helpt TC2 jou en je team?

Het programma van TC2 is gericht op zowel de individuele medewerker als het team en de teammanager. TC2 gelooft in een geïntegreerde aanpak. Door een intensieve coaching van het team én begeleiding van medewerkers individueel, en het nauw betrekken van de leidinggevende(n), streven we naar een fundamenteel veranderde houding en een andere dynamiek op de werkvloer. We leren medewerkers op een wezenlijk andere manier om te gaan met werkdruk waardoor minder stress ervaren wordt.

Resultaten waarvoor we ons samen inzetten

  • Het ziekteverzuim gaat naar beneden en er is minder uitval van waardevolle medewerkers;
  • Teams zijn in balans: de werksfeer is prettig en de performance verbetert;
  • Medewerkers zijn zelfstandig, stressbestendig, energiek, gefocust en productief;
  • Het werkgeversimago wordt positief: hier wil je werken!
  • Medewerkers gaan flexibel om met veranderingen;
  • Tevreden klanten, cliënten en/of patiënten.

Wil je de problematiek rondom werkdruk en stress binnen jouw organisatie graag constructief aanpakken? Ga met ons in gesprek en vertel ons kort iets over jouw team/organisatie. Je weet direct of wij je kunnen helpen bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren en voorkomen van werkdruk en stress.

Pak de regie en ga aan de slag met een doelgerichte aanpak! Start ons gesprek nu door hieronder te klikken.

Wat zeggen onze opdrachtgevers over ons?

“De coaching van TC2 heeft me geleerd hoe ik op een ontspannen en informele manier mijn betrokkenheid bij mijn medewerkers kan tonen. Door bijvoorbeeld vaker tussendoor te vragen naar wat hen bezighoudt voelen ze zich serieus genomen en meer betrokken bij teambeslissingen. Er is weer rust en plezier op de werkvloer.”


UMC Utrecht, teammanager

“De aanpak van TC2 zorgt ervoor dat we nauw betrokken blijven bij onze medewerkers als de werkstress toeneemt of als er sprake is van ernstige stressklachten. Uitgevallen medewerkers kunnen hierdoor snel en verantwoord weer aan de slag.”


RIBW, adviseur P&O

“We merken dat TC2 medewerkers helpt in te zien waar ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkomgeving waardoor ze minder stress gaan ervaren. Hierdoor kunnen we met elkaar naar oplossingen zoeken voor zaken die werkdruk opleveren.”

De Rechtspraak, HRM-medewerkerCoaching en training bij stress en burn-out in zorgorganisaties