Leiderschapstermen: hoe werkt dat dan in de praktijk?

We worden overstelpt met allerlei leiderschaps- en managementtermen over eigenaarschap, zelfsturing, coachend leidinggeven, verbindend samenwerken, noem maar op. Allemaal enorm belangrijk, en als we als leidinggevenden daar nou het juiste gedrag bij laten zien dan zag de zorg er mogelijk heel anders uit.

Commitment van leidinggevenden is cruciaal

Nee, dit is geen petitie tegen het huidige management, maar mijn ervaring als manager/directeur a.i.. in de zorg. En mijn ervaring leert dat gedrag ‘on top’ cruciaal is voor je organisatiecultuur, niet omdat we zo belangrijk zijn, maar omdat men zich graag spiegelt aan elkaar en, bij het geven van vertrouwen aan mensen, zij het beste van zichzelf laten zien. Dat valt niet altijd mee in een wirwar van regelgeving, financiële targets en de grote tekorten in de zorg.

Zelf regie pakken voor je eigen werkplezier

Met TC2 helpen we dagelijks zorgteams om weer zelf ‘de slingers op te hangen’ en regie te pakken over hun eigen werkplezier. Dat vraagt om commitment van de leiders in de zorg, die het vertrouwen en ruimte moeten durven geven zodat teams de juiste rol ook kunnen pakken. Het DNA van de organisatie is een continue samenspel tussen primair proces en leiderschap, en dat vraagt dan ook om een gezamenlijke aanpak. Vooral luisteren naar elkaar en uitgaan van de juiste intenties, omdat ook mijn stellige overtuiging is dat alle mensen deugen. Geloof me leiders, ook jouw werk wordt dan leuker!

Meer weten?

Wil jouw organisatie ook constructief aan de slag met een fijne werkomgeving en een optimale samenwerking? Misschien ben jij dan onze ideale klant! Op www.takeandchargetakecare.nl kun je lezen hoe wij je hierbij helpen. Je kunt altijd contact met ons opnemen, we vertellen je er graag meer over!

De ideale klant

geld en zorg

De zomerperiode ligt achter ons en we zijn weer aan de slag! Met TC2 coachen en begeleiden we medewerkers en leidinggevenden van zorgorganisaties om beter en constructiever samen te werken in een gezonde werkcultuur. Voldoende werkenergie is toch een van de belangrijkste elementen om meer gedaan te krijgen. Want met de juiste mindset maak je meer impact!

Minder werkdruk, betere samenwerking!

Op dit moment zijn we betrokken bij een zorgorganisatie die precies onze ideale klant is. Waarom? Omdat bestuur, management en medewerkers allemaal willen investeren in betere werkomstandigheden en in een goede samenwerking. Het welzijn van medewerkers staat hier centraal en de organisatie heeft écht oog voor een gezonde samenwerking en plezier in het werk. Een energieke, tevreden en betrokken medewerker verleent namelijk betere zorg aan cliënten. In plaats van het alleen vullen van roosters en het dichten van gaten, is deze organisatie echt bezig met sturing geven aan gedrag en grijpt in waar nodig. Kernwaarden blijven geen holle begrippen, maar worden op die manier daadwerkelijk omgezet in dagelijks gedrag. En zo boek je ook de meetbare resultaten, zoals een daling van verzuim en uitstroom.

Onze ideale klant werkt elke dag aan werkenergie

Onze coaching wordt hier structureel ingezet en zo blijven de geformuleerde teamdoelen voortdurend onder de aandacht. Wij betrekken zowel directie, teamleider als medewerkers bij onze trajecten en op die manier werken we op verschillende niveaus aan een gezamenlijk doel. Leren omgaan met werkdruk is in onze visie niet iets wat je eenmalig afvinkt, maar iets waar iedereen elke dag aan werkt.

Meer weten?

Wil jouw organisatie ook constructief aan de slag met een fijne werkomgeving en een optimale samenwerking? Misschien ben jij dan onze ideale klant! Op www.takeandchargetakecare.nl kun je lezen hoe wij je hierbij helpen. Je kunt altijd contact met ons opnemen, we vertellen je er graag meer over!