Geld en zorg gaan niet hand in hand?

geld en zorg

Zorgorganisaties worstelen al jarenlang met het feit dat onze professionals productie moeten draaien om financieel overeind te blijven. “Het gaat alleen nog maar om geld”, is een veelgehoorde klacht.

Het aantal managers in de zorg is teruggebracht, zelfsturende teams zijn ingezet en alle overstijgende kosten zijn teruggeschroefd. Want de zorg kost volgens de autoriteiten veel te veel geld en Nederland kan de stijgingen niet meer aan in de toekomst.

Tegenstrijdige belangen?

Ik ga nu zeker geen politiek betoog houden, maar wat ik wel bemerk is dat het polariseren van geld versus zorg/behandeling ook binnen de zorgorganisaties zelf hoogtij viert. Onlangs voerde ik een gesprek met behandelaren en een bedrijfsvoerder waarin helder werd dat ook intern de professionals zich wapenen tegen de collega’s ‘die over het geld gaan’. Alsof beiden een ander doel nastreven en belangen tegenover elkaar zouden staan……..

En die onderlinge ‘strijd’ kost ons veel energie. We hebben elkaar in de huidige tijd juist zo verschrikkelijk hard nodig! En natuurlijk moet de financieel verantwoordelijke af en toe op de rem trappen om de continuïteit te borgen. Geloof me, ik zie veel zorgbedrijven van binnen en buiten en de zogenaamde ‘verspilling’ is niet meer aan de orde. De tarieven zijn dermate slecht dat het ongelofelijk scherp aan de wind varen is.

Twijfel niet aan elkaars intenties

Dat is niet leuk, maar daarom pleit ik er zo voor om zowel vanuit inhoud als finance elkaars hand vast te houden en samen creatief te blijven kijken naar hoe we onder de huidige omstandigheden toch de beste kwaliteit kunnen bieden. Het sleutelwoord is vertrouwen. Twijfel niet aan elkaars intenties, maar versterk elkaar en maak de verbinding. Je zal zien dat dit niet alleen wederzijds begrip oplevert, maar ook je werkgeluk bevordert en je resultaten verbetert!

Meer weten?

Kun je wel wat hulp en advies gebruiken om meer verbinding en een betere samenwerking tussen zorgteams en bedrijfsvoerders te creëren? Neem dan contact met ons op!

Jouw sociale netwerk

Noem eens drie mensen met wie jij kunt praten over een ernstig probleem op je werk of thuis, of die je durft te vertellen over de blunder die hebt begaan? Lukt dat niet? Dan wordt het echt tijd om hier iets aan te veranderen en je sociale netwerk versterken. Dat draagt namelijk enorm bij aan jouw veerkracht!

Van origine zijn we als mens een kuddedier. We hebben elkaar altijd al nodig gehad om te overleven,  gezamenlijk te jagen en voor elkaar te zorgen. In de moderne samenleving waarin iedereen onafhankelijk van elkaar lijkt te leven, zit dat gevoel ergens bij te willen horen nog steeds in onze genen verankerd.

Als we het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan dan zijn we psychisch en lichamelijk erg kwetsbaar.  In de zorgsector zijn we dag in dag uit bezig met mensen die afhankelijk zijn van onze zorg en die  soms zelfs 24 uur per dag zorg nodig hebben om te kunnen overleven.  Dat we zo bezig zijn met die ander leidt de aandacht soms af van wat wij zelf nodig hebben om te overleven. Volledig opgaan in je werk betekent over het algemeen dat je veel tijd doorbrengt met je collega’s. Nu  zul je voor persoonlijke aangelegenheden misschien niet zo snel bij een collega te rade gaan maar  als  er iets ingrijpends op je werk gebeurt, helpt het enorm als je van je leidinggevende en/of collega’s steun kunt verwachten.

Hoe ziet jouw sociale netwerk eruit?

Idealiter zou je voor elke belangrijke stressbron in je leven moeten beschikken over tenminste één persoon met wie je de zaak zou kunnen bespreken en die je praktische hulp en advies kan geven. Jouw sociale netwerk kun je in kaart brengen.

  1. Zet eerst eens de belangrijkste levensgebieden op een rij: gezondheid, relaties, werk, geld.
  2. Zet daaronder de belangrijkste actuele stressbronnen binnen dat gebied op een rij. Om jouw stressbronnen te achterhalen kan het zinvol zijn om te denken aan recente situaties waarover je ontevreden was op je werk of waarin een samenwerking vervelend verliep. Neem hier voldoende tijd voor.
  3. Geef elke stressbron een cijfer van 1-10 voor de mate van stress die het je oplevert. 1 is een milde stress en 10 is een ernstige ingrijpende situatie.
  4. Zet vervolgens naast elkaar op een rij de namen van mensen die jou in een stresssituatie helpen, steunen, advies geven. Maak er een tabel van.
  5. Kruis vervolgens aan wie je voor welke stresssituatie om hulp zou kunnen vragen.

Als er stressbronnen zijn waarvoor je geen sociale steun hebt dan moet je daar iets aan doen. Het kan ook zijn dat je nu ontdekt dat je wel sociale steun hebt maar dat dat steeds dezelfde persoon is. Op zich is dat geen ongezonde situatie want we kunnen prima functioneren met één bron van steun, maar het is wel een potentiële zwakke plek. Als er iets misgaat in deze relatie of als deze persoon onverhoopt zelf ziek wordt of zelfs overlijdt, dan loop je het risico af te knappen op stresssituaties.

Maak je sociale vangnet groter!

Het uitbreiden van je sociale netwerk vraagt inspanning en gaat niet vanzelf. Zoek of organiseer gelegenheden om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Pak een oude sport of hobby weer op. Neem zelf het initiatief en besef dat als je zelf vertrouwen geeft je ook het meest vertrouwen ontvangt.

Tips of advies nodig?

Wil jij zelf je sociale netwerk in kaart brengen met behulp van een werkblad dat wij voor je hebben gemaakt? Download dan hier een werkblad om zelf in te vullen.  

Sturen in crisistijd: hoe behaal je resultaat, maar houd je toch verbinding met je team?

geld en zorg

Na ruim twee jaar Covid en alle hectiek daaromheen lijkt de grootste crisis in de zorg voorbij. Maar, we zijn er nog niet. In veel zorginstellingen hebben we te maken met arbeidsmarktproblemen, medewerkers die door het ijs dreigen te zakken en financiële malaise. Nee, we zijn er nog niet, nog lange niet.

Leidinggeven in crisistijd

De lastige omstandigheden vragen nu al enige tijd om crisisleiderschap. En dat is geen makkelijke taak, vooral niet als je verbindend leiderschap toe wil passen, je team wil empoweren en tegelijk ook nog de goede resultaten wilt boeken. Want we weten dat het behalen van resultaat in de zorg voor de gemiddelde zorgmedewerker of behandelaar toch wel een ‘vies’ woord is. En toch leven we al zeker 20 jaar in een wereld waarin ook zorginstellingen bedrijven zijn, die targets moeten halen en op z’n minst uit de kosten moeten komen. Maar dat zit nog niet helemaal in ons DNA.

Dat maakt leiderschap soms heel ingewikkeld, omdat er allerlei redenen zijn waarom productie niet gehaald wordt. Veel argumenten zijn heel begrijpelijk. We willen kwaliteit bieden, maar we moeten ook het hoofd boven water houden. Hoe doe je dat als leidinggevende, zonder de verbinding met je team te verliezen?

Geef openheid en erken de worsteling

In mijn ogen zit die kracht in herhaling, herhaling, herhaling en vooral de feiten op tafel leggen. Bespreek die met het hele team en maak concrete afspraken. Zo weet ieder waar hij of zij aan toe is. Dat doet soms pijn, maar juist dan is het enorm belangrijk om aangesloten te blijven en de worsteling van je team te erkennen, maar er óók voor te zorgen dat de target blijft staan. De ervaring leert dat teams zich snel aanpassen aan een nieuwe situatie en een ‘nieuw normaal’ ontstaat. Dus leiders, laat je niet ontmoedigen, investeer in je relaties, steun en vang op, maar hou je vast aan je doel!

Tips en advies nodig?

Kun jij wel wat tips of advies gebruiken om in lastige tijden verbinding met je team te houden, en tegelijk resultaten te behalen? Neem dan contact met ons op en vraag een gratis half uurtje sparren aan met een van onze coaches.