Op een mooi 2022 in de zorg!

2022 in de zorg

2021 was een enorm pittig jaar voor de zorg. En er is nog niet veel veranderd, we starten dit nieuwe jaar gewoon weer met een harde lockdown. Laten we hopen dat het ook het juiste effect heeft op zorgpersoneel en 2022 een jaar met meer rust en regelmaat wordt. Dat de leiders even niet in een militaristisch regime hoeven te opereren maar weer liefdevol en met aandacht kunnen samenwerken met de teams.

Mentaal herstel na een zware periode in de zorg

Er is veel leed geweest en mogelijk is het nog niet voorbij. Leidinggevenden vragen ons regelmatig om medewerkers individueel te spreken, omdat ze zo verdrietig zijn over de afgelopen periode. Bij elkaar kunnen ze niet meer terecht, niet omdat ze dat niet willen, maar omdat het ze nét lukt om hun hoofd boven water te houden. Ik zou leidinggevenden in de zorg dan ook willen oproepen om 2022 te gaan benutten voor mentaal herstel. Jaarplannen niet volstampen met allerlei projecten waardoor we elkaar nog meer uitputten, maar met activiteiten ter verhoging van het werkplezier en met aandacht voor onverwerkte gebeurtenissen van afgelopen jaren.

Het zal niet de eerste keer zijn dat men dit, die oproep om liefdevol en vol aandacht voor elkaar te zijn, soft geneuzel vindt van mij. Natuurlijk moeten we als leidinggevenden de dagelijkse praktijk runnen. Maar laat ik tegen deze mensen dan het volgende zeggen: soft geneuzel leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. Immers, een gelukkige medewerker is vele malen efficiënter in zijn/haar werk, vertrekt minder snel naar een andere werkgever en is minder vaak ziek.

Help je medewerker herstellen

Dus leiders, of je nu soft of zakelijk wilt sturen, zorg goed voor je mensen en geef ze in 2022 volop de kans om mentaal te herstellen! Interne gesprekspartners zoals vertrouwenspersonen of psychologen worden niet altijd vertrouwd, puur omdat ze collega zijn. En de ervaring leert dat de emmers behoorlijk vol zitten, ook door de combinatie van werk en privé tijdens de lockdowns. Een coach gaat objectief met je medewerker in gesprek, met aandacht en met oog voor persoonlijk herstel. Chapeau voor de leiders die de sensitiviteit bezitten om mensen deze hulp/coaching aan te bieden, want dat wordt ontzettend gewaardeerd!

Wil je meer weten over onze coaching? Neem dan contact met ons op!

Laten we hopen op een succesvol nieuw jaar waarin we onze bedrijfsvoering op orde hebben en het werkplezier is vergroot!

Proost, op een mooi 2022!!!!

We blikken terug op een zwaar jaar

Het is weer een bijzonder jaar geweest in de zorg. Niet alleen Covid, maar ook de krappe arbeidsmarkt, het oplopende verzuim en de complexiteit trekken een wissel op zorgprofessionals. Voor leidinggevenden is het een uitdaging om alle perikelen in goede banen te leiden.

Corona trekt een grote wissel op de zorg

We kijken terug op een pittige tijd in de afgelopen 2 jaar. Wie is de crisisberaden niet ontzettend beu over hoe nu weer te anticiperen op de coronamaatregelen? Je medewerkers klagen over de voortdurende werkdruk en je hebt het gevoel dat dit nooit meer gaat stoppen. De uitputting ligt op de loer. En in alle hectiek vergeten we soms om elkaar te ‘boosten’ en complimentjes te maken over dat we het toch maar weer geflikt hebben. Het was zwaar, maar we did dit!

De omstandigheden waarin we de afgelopen jaren gewerkt hebben heeft ons richting en daadkracht gegeven, maar niet de zachtheid die ook zo hard nodig is. En dat bedoel ik met boosten. Leidinggevenden hebben elkaar nu heel hard nodig om de energie erin te houden en elkaar de credits te geven die zo fijn zijn. Helemaal in tijden waarin je continu uit ‘kwaden’ moet kiezen en gevoel het goede te doen soms kwijtraakt. Professionals hebben hun handen al vol aan het bieden van de juiste zorg en/of behandeling en hebben daarmee geen oog meer voor hun leidinggevende. Daarom is het zo belangrijk dat je dit onderling goed doet met elkaar.

Een coach kan veel voor je betekenen

Waarschijnlijk heel herkenbaar, maar leidinggevenden vragen zelf niet snel om hulp/coaching of intervisie. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat dat een flinke hobbel is en wordt ervaren als onvermogen. Maar de ervaring leert, dat als je eenmaal de stap genomen hebt om bijvoorbeeld met een coach in gesprek te gaan, er veel verandert in het omgaan met de hectiek en je als leidinggevende meer rust vindt. Als organisatie is het heel belangrijk om dat goed te faciliteren, want je leiders zijn cruciaal en het is van groot belang om hen fit en mentaal gezond te houden. Mijn stellige overtuiging is dat elke leider een coach zou moeten hebben, om te kunnen sparren en je te laten spiegelen over je eigen gedrag. Dat lucht op, je leert veel over jezelf en je blijft mentaal gezond.

Geef elkaar complimenten!

Het goede nieuws is dat steeds meer organisaties het belang en de toegevoegde waarde van coaching zien. Dus mocht je nog een intervisiesessie met je collega’s hebben gepland, blik dan terug op het jaar en geef elkaar oprechte complimenten! Dan gaan jullie het nieuwe jaar in met een goed gevoel.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van coaching voor jou en je organisatie? Neem dan contact met ons op!

Plezier in het werk: pak jouw eigenaarschap en maak er weer een feestje van!

eigenaarschap

De organisatie, wie is dat eigenlijk!? We praten vaak over ‘de organisatie’, maar als je vraagt wie die organisatie dan precies is, weten we dat eigenlijk niet zo goed. Het is namelijk makkelijk om de organisatie de schuld te geven van dingen die je niet zo fijn vindt, en zelf buiten schot te blijven. Want onvrede over werk wijten we liever aan een abstracte identiteit dan aan je directe collega, je leidinggevende of….. aan jezelf!

Je hebt zelf wel degelijk invloed op de sfeer

De zorg heeft het zwaar, verzorgenden en verpleegkundigen zijn het massaal beu en wat is dat toch jammer. Ik hoor vaak collega’s zeggen dat ‘de organisatie’ helemaal niets doet aan al die problemen. Maar wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor jouw werkplezier? De organisatie, wie dat dan ook is, je leidinggevende of je collega? Of toch jijzelf? Natuurlijk bepaalt de organisatie in hoeverre er ruimte is om je eigen slingers op te hangen en natuurlijk speelt jouw direct leidinggevende een cruciale rol. Maar jouw rol als medewerker is vele malen groter dan je denkt. Jij hebt zelf namelijk wél grote invloed op de sfeer op je werk! Het gaat er dus om dat je de regie pakt over dat stukje waar je wél invloed op hebt.

Heb oog voor wat jou werkplezier geeft

Het besef dat jij als zorgprofessional van grote betekenis bent én invloed hebt op de sfeer en plezier in het werk is er vaak niet, of we zijn dat besef verloren. Wat maakt dat jij je bed uit komt en zin hebt om te werken? Dat is niet de organisatie, nee, dat zijn je collega’s waar je lol mee hebt, verdrietige dingen mee deelt, die jou zo fijn hebben ingewerkt en jou het gevoel geven dat je welkom bent! Daar ligt dus jouw eigen motivatie, jouw plezier in het werk, jouw invloed en daar kun je dus ook jouw eigenaarschap pakken. En leidinggevende, wees je er bewust van dat jij dit gevoel aan kunt jagen en versterken, en zo invloed uit kan oefenen op hoe jouw medewerkers met elkaar omgaan. Pak eigenaarschap op jouw leiderschap en ga niet ook wijzen naar de organisatie, maar gebruik je invloed om jouw medewerkers hun eigen eigenaarschap ook te gunnen. Wat zo fijn is van eigenaarschap is dat het je niet overkomt: jij staat aan het roer binnen de cirkel waarin jij invloed hebt en die invloed ook uit kan oefenen.

Wil je aan de slag?

Vanuit TC2 begeleiden en coachen we leidinggevenden en teams om hen te helpen dat eigenaarschap te pakken, ieder op zijn of haar eigen niveau en thema. Deze inzichten werken écht, en geven een enorme boost aan medewerkers en teams om er weer een feestje van te maken. En dan met slingers!!!!

Hoe herken je de signalen van werkstress in jouw team?

signalen van werkstress

Met TC2 zijn wij elke dag bezig met het coachen van zorgteams die als gevolg van aanhoudende werkstress volledig uit balans zijn geraakt. Vaak worden wij pas ingeschakeld als de problemen al ver gevorderd zijn: medewerkers vallen uit, de samenwerking loopt niet lekker en soms zijn er zelfs conflicten. De werkenergie is weggelekt en het vertrouwen is beschadigd.

Wanneer je als leidinggevende ingrijpt op het moment dat de eerste signalen van werkstress zich in jouw team manifesteren zijn de gevolgen ervan eerder, sneller én makkelijker op te lossen. Maar hoe herken je die signalen? In dit blog lees je hoe stress bijna geruisloos in 6 fases (die in de praktijk heel geleidelijk in elkaar overgaan) infiltreert in je team.

Fase 1: de eerste signalen dat jouw team te maken heeft met stress

De eerste effecten van chronische stress zie je terug in verandering van gedrag bij je medewerkers. Je ziet ander gedrag dan je gewend bent. Bijvoorbeeld: een medewerker die normaal altijd stipt op tijd start, komt nu al een paar weken te laat binnen rennen. Een collega die altijd bereid is om in te springen in geval van nood, geeft nu al een paar keer achter elkaar aan dat hij/zij niet beschikbaar is. Dit zijn tekenen dat de dynamiek in je team verandert. Het is belangrijk om hier als leidinggevende heel alert op te zijn!

Fase 2: de rust en het overzicht op de werkvloer ontbreken

Naarmate er langer sprake is van stress, zie je op de werkvloer chaos ontstaan. De waan en hectiek van de dag slokt medewerkers op en er worden voornamelijk brandjes geblust. De rust ontbreekt om weer overzicht te krijgen op de situatie op de werkvloer en om zaken gestructureerd aan te pakken. Het team zucht, steunt en kraakt en het verzuim begint langzaam toe te nemen: een griepje, oververmoeidheid, etc. De eerste gevolgen van aanhoudende stress worden in deze fase zichtbaar.

Fase 3: meer fouten, meer onzekerheid en meer machteloosheid

Heeft een medewerker last van chronische stress, dan is het erg lastig om te blijven focussen op een taak of opdracht. Ze gaan vaker fouten maken. Komt dit regelmatig voor, dan gaan medewerkers aan zichzelf twijfelen en wordt hun onzekerheid gevoed. Onzekerheid leidt weer tot een gevoel van besluiteloosheid en machteloosheid, waardoor medewerkers passief worden. Er worden geen creatieve oplossingen meer gezocht en projecten komen nauwelijks van de grond. Dit is het moment waarop de situatie voor de leidinggevende echt goed voelbaar wordt. De eerste uitvallers als direct gevolg van hoge werkdruk gaan zich melden. Dit heeft overigens zelden te maken met een feitelijke toename van werk.

Fase 4: irritaties ontstaan door een negatieve houding

In de interactie tussen team en leidinggevenden kunnen in deze fase wat barstjes ontstaan. Door de besluiteloosheid en de aandacht die het team vraagt, kunnen onderlinge irritaties ontstaan. Het team kan verantwoordelijkheden van zich af gaan schuiven. Alles wordt hen te veel en elke administratieve handeling wordt als zinloos ervaren. Sommigen komen openlijk in verzet maar anderen verdwijnen als het ware van de radar en zoeken allerlei redenen om zich niet te houden aan gemaakte afspraken. In deze fase zullen nog meer collega’s zich ziekmelden, vertrekken naar een andere afdeling of zelfs een andere werkgever. De roosters worden steeds moeilijker rond te krijgen.

Fase 5: een duidelijke vermindering van flexibiliteit

In deze gevorderde fase van chronische stress zullen medewerkers niet goed meer reageren op veranderingen. Binnen de zorgsector worden voortdurend veranderingen in korte tijd doorgevoerd, dus dat is behoorlijk lastig. Elke verandering stuit op weerstand en het team is nog nauwelijks in staat tot meebewegen of meedenken. Nieuwe collega’s zijn lastig te werven en als ze er zijn, is er nauwelijks tijd om ze goed in te werken en de sfeer binnen het team zorgt er vaak voor dat ze weer snel vertrekken. De leidinggevende kan in deze fase het gevoel hebben er volledig alleen voor te staan, en dat is uitputtend.

Fase 6: het team is uit balans en is bijna niet meer aan te sturen

Teams die te maken hebben met aanhoudende werkstress zijn bijzonder lastig aan te sturen. De sfeer is slecht, de samenwerking stagneert en als leidinggevende ben je de hele dag bezig problemen op te lossen en de gaten in de roosters op te vullen. Managers zien de hoeveelheid werk toenemen en maken zich vaak zorgen over de bezetting, de verzuimkosten en de kwaliteit van zorg binnen een team dat ontevreden is en waar tijdelijke krachten het moeten overnemen. In het slechtste geval worden verwijten over en weer gemaakt, ontstaan er conflicten en lijkt een oplossing heel ver weg.

Trek dus tijdig aan de bel!

Herken je een van deze fases in jouw team? Dan is het tijd aan de bel te trekken. Als leidinggevende kun jij namelijk het tij keren. En hoe eerder je in actie komt, hoe sneller en makkelijker je je team weer op de rit kunt krijgen. Heb je hier concreet hulp bij nodig, of kun je wel een deskundige coach gebruiken die met je meekijkt? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Leiders in de zorg, vier je successen!

zorg onder druk

De zorg staat onder druk. Dat is al jaren het geval door de voortdurende bezuinigingen en de coronapandemie heeft daar nog een flinke schep bovenop gedaan. In de media schreeuwen we om aandacht voor de enorme continue druk die er ligt op zorgpersoneel.

Optimisme is broodnodig, want…

We hebben de feiten niet nodig om te zien wat er aan de hand is. De leiders in de zorg van dit moment hebben de zware taak om de energie er bij hun teams in te houden, hen te blijven motiveren, te waarderen en vooral ook te faciliteren om hun teams overeind te houden. Dat vraagt om een flinke dosis optimisme, niet om te ontkennen waar we met elkaar staan, maar wel om de positiviteit en de energie erin te houden in de gegeven omstandigheden. En soms vergeten we dat als leidinggevenden een beetje.

We zijn van grote betekenis!

We zijn goed in staat om te benoemen wat er allemaal niet goed gaat, maar we vallen stil op het moment dat we moeten benomen wat er wél goed gaat: namelijk de eindeloze toewijding van alle medewerkers in de zorg, de grote flexibiliteit en de bewonderenswaardige rek van teams, de gevoelde trots van iedereen in het vakgebied en het gevoel van grote betekenis te zijn. We werken dagelijks met kwetsbare, maar ook heel dankbare mensen en we maken mooie en ontroerende momenten mee in ons werk. Wijkverpleegkundigen die op de terugweg naar huis nog even langs die mevrouw gaan die zo eenzaam is om een kopje koffie te drinken. De dokter die na een lange dag, voordat hij/zij in de auto stapt, nog even bij een patiënt gaat kijken die hij/zij vanmorgen geopereerd heeft om te kijken hoe het gaat. Dat is geen uitzondering, die toewijding vind je nog steeds volop in de zorg, elke dag opnieuw. We hebben prachtige verhalen die we te weinig met elkaar delen. Verhalen waar we blij van worden, die ons ontroeren en waar we troost uit putten in tijden dat het zwaar is.

Vier je successen

Vanuit TC2 verzorgen wij veel teamscans in teams waar het gevoel van zwaar weer overheerst. In de terugkoppelingen en vervolgtrajecten met deze teams ontdekken we telkens weer dat met name dat optimisme zo ontzettend hard nodig is om teams verder te brengen. Laten we onze successen vieren, elkaar in het zonnetje zetten en steek af ten toe een confettikanon af! Beste leiders, blijf optimistisch en schreeuw het van de daken, be proud! Het zal ook jouw dag en die van je medewerkers een stukje mooier maken.

Aan de slag?

Heb je hulp nodig om je team weer in de goede richting te krijgen, de samenwerking te verbeteren en werkenergie terug te brengen? Neem dan contact met ons op! We gaan graag met jou en je team aan de slag.

Help je medewerker om succesvol terug te keren naar het werk na een burn-out

thuiswerken en toch verbinding houden

Wanneer je medewerker wordt geconfronteerd met burn-out-klachten, is dat voor iedereen een moeilijke situatie. Natuurlijk voor de medewerker, maar ook voor jou als leidinggevende. Want hoe ga je om met deze situatie? Hoe kun je je medewerker het beste helpen? En als je medewerker eraan toe is om weer een stapje terug naar de werkvloer te zetten, hoe pak je dat dan aan?

Na een burn-out weer voorzichtig aan het werk

Als leidinggevende is het heel belangrijk om regelmatig contact met je medewerker te houden. Hoe gaat het met hem of haar? Hoe komt het dat hij of zij overbelast is geraakt? Ga het gesprek aan in vertrouwelijkheid en in een open sfeer. Probeer te achterhalen wat voor die persoon de grootste stressfactor is geweest. Bespreek zaken zoals de omgang met collega’s, het takenpakket en de balans tussen werk en privé. Op basis van die aanknopingspunten kun je namelijk verder: als je medewerker stapje voor stapje weer terug naar het werk keert, kun je samen kijken naar werkzaamheden die hij of zij aankan. Wil je hulp bij het aangaan van een constructief gesprek? Vraag dan onze gesprekswijzer aan. Hierin vind je tips die je helpen een open en eerlijk gesprek met elkaar aan te gaan, en te zoeken naar oplossingen. Vraag hem hier op.

Succesvol re-integreren doe je stap voor stap

Na een periode van focus op herstel is het moment aangebroken dat je medewerker terugkeert naar het werk. Een spannende stap voor iedereen. Als leidinggevende is het belangrijk dat je niet alleen het aantal uren dat je medewerker weer aan de slag gaat rustig opbouwt maar dat je ook een werkomgeving creëert zonder tijdsdruk. Kijk daarbij ook naar functies over je eigen afdeling heen. Pas de aard van het werk aan aan de belastbaarheid van je medewerker en zorg voor één aanspreekpunt die meekijkt en het werk coördineert. Vaak zien wij medewerkers terugkeren in hun eigen functie, alleen voor minder uur. Het werkpatroon verandert niet en daarmee bestaat het risico dat je medewerker weer terugvalt in zijn of haar oude valkuilen. Als teamleden hun collega weer aan het werk zien, komen er snel weer vragen en wordt de re-integrerende medewerker snel weer meegenomen in de gejaagdheid van het team. Stuur als leidinggevende dus actief op een aangepast takenpakket zonder deadlines en prikkels, bewaak grenzen en bouw de uren langzaam op.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe jij als leidinggevende kunt bijdragen aan een succesvolle terugkeer van je medewerker? Neem dan contact met ons op!

Meten is weten!

signalen van werkstress

Het is het gesprek van de dag: het gebrek aan personeel in de zorg en de uitputtingsslag die al enige tijd gaande is. De covidpandemie heeft daar zeker niet bij geholpen. Het klopt dat we veel van onze mensen in de zorg vragen en dat heeft effect op de beeldvorming over het beroep. Doodzonde, want het is en blijft een prachtig vak.

De signalen herkennen is een belangrijk begin

Leidinggevenden worstelen enorm met deze nieuwe werkelijkheid. Probeer je mensen nog maar eens te motiveren en de lol er in te houden. Dat valt niet mee. Maar wat zeker niet helpt is dat we massaal benadrukken hoe erg het allemaal is. Inmiddels zijn er veel tools om bijvoorbeeld te meten hoe het nou eigenlijk echt gesteld is met je team. De leidinggevende zal, vooral in deze tijd, de signalen op moeten pakken om in te schatten hoe het met de energie in je team zit. Als die signalen er zijn, dan is het tijd om aan de slag te gaan. De focus op werving & selectie is één, maar focus op de gezondheid van je medewerker cruciaal. Hoe pak je dat als leidinggevende aan?

Met een heldere diagnose kun je gericht aan de slag

Vanuit TC2 zetten we regelmatig werkdrukmetingen in en keer op keer zien we de schok bij de leidinggevenden dat flink wat medewerkers zich op dun ijs begeven. Is dat het einde van de wereld? Nee, zeker niet. Ongeacht de druk is er echt nog veel mogelijk om ervoor te zorgen dat jouw medewerker goed in zijn/haar vel zit. Maar dan moet je als leidinggevende wel snel kunnen schakelen. Het is in die situaties raadzaam om een deskundige coach in te zetten. Want het blijkt dat na 5 gesprekken de meeste mensen weer behoorlijk in balans komen en weer energie opbouwen, ongeacht de enorme druk. Een heldere diagnose van het energielevel van je medewerker is door middel van een vragenlijst en een intake van 30 minuten binnen een dag gesteld. Als je weet wat de knelpunten zijn, kun je gericht aan de slag met het oplossen ervan. En daarmee voorkom je uitval, openstaande diensten en het afbrokkelen van het werkplezier.

In actie om zaken op te lossen

Ondanks wat er allemaal aan de hand is: ook hier is mee te dealen en er is veel meer op te lossen dan we soms denken. Maar dan moeten we wel in de actiestand, zo creëren we een win-winsituatie voor iedereen! Met TC2 maken we door intensieve begeleiding en doeltreffende coaching van teams en medewerkers dagelijks impact op het werkplezier binnen de zorg. Gewoon door zaken op te lossen!

Wil je meer weten over coaching voor jouw team? Neem dan contact met ons op!

Wat kun je doen als je medewerker kampt met een burn-out?

signalen van werkstress

Binnen veel zorgorganisaties is hoge werkdruk aan de orde van de dag. Als leidinggevende kun je overvallen worden als een van je medewerkers aangeeft dat het hem of haar teveel wordt of zelfs uitvalt. Je voelt je misschien machteloos. Want ook jij hebt het druk en je krijgt de roosters maar net rond. Toch is het enorm belangrijk dat jij en je medewerker hier samen mee aan de slag gaan. Want dat kan écht het verschil maken, ook voor de rest van het team.

Houd contact met je medewerker, want…

Hoe ga je als leidinggevende om met zaken zoals een burn-out, werkdruk en stressgerelateerde klachten van werknemers? Een van de belangrijkste zaken die je kunt doen, is vanuit de werkgever coaching aanbieden. Als je medewerker zelf hulp regelt, kan het voor jou namelijk lastig worden om zicht te krijgen op  het herstelproces. Als je als werkgever intensief bij het coachingtraject betrokken bent, kun je beter anticiperen op het herstelproces, krijg je belangrijke informatie over stress en burn-out en misschien wel het allerbelangrijkste: je blijft in contact met je zieke medewerker.

Daarmee bevorder je een succesvolle terugkeer naar de werkvloer!

Verschillende onderzoeken laten zien hoe belangrijk het is om als leidinggevende goed contact te houden met je medewerker. Als er geen of nauwelijks contact met de werkgever is, dan blijkt na een periode van 6 maanden tot een jaar slechts 40% van de medewerkers terug te keren naar hun werk. Na een jaar is dat nog maar 30%. Is er regelmatig contact tussen werkgever en werknemer? Dan keert na 6 maanden 88% terug op de werkvloer. Na 1 jaar keert 69% terug en na een periode langer dan 1 jaar is dat toch nog steeds 69%. Aanzienlijke resultaten dus!

Hoe pak je dat aan?

Ga er niet vanuit dat je medewerker niet op jouw appje of telefoontje zit te wachten. Zoek juist verbinding , zorg ervoor dat je medewerker zich veilig voelt en zoek contact op basis van wederzijds respect. Als je medewerker succesvol terugkeert naar het werk, zijn ze bovendien nóg veel waardevoller voor je team! Ze kunnen namelijk goed balans houden en herkennen stressklachten ook sneller bij anderen.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je coaching doeltreffend bij jouw organisatie in kunt zetten? Neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Leiderschapstermen: hoe werkt dat dan in de praktijk?

We worden overstelpt met allerlei leiderschaps- en managementtermen over eigenaarschap, zelfsturing, coachend leidinggeven, verbindend samenwerken, noem maar op. Allemaal enorm belangrijk, en als we als leidinggevenden daar nou het juiste gedrag bij laten zien dan zag de zorg er mogelijk heel anders uit.

Commitment van leidinggevenden is cruciaal

Nee, dit is geen petitie tegen het huidige management, maar mijn ervaring als manager/directeur a.i.. in de zorg. En mijn ervaring leert dat gedrag ‘on top’ cruciaal is voor je organisatiecultuur, niet omdat we zo belangrijk zijn, maar omdat men zich graag spiegelt aan elkaar en, bij het geven van vertrouwen aan mensen, zij het beste van zichzelf laten zien. Dat valt niet altijd mee in een wirwar van regelgeving, financiële targets en de grote tekorten in de zorg.

Zelf regie pakken voor je eigen werkplezier

Met TC2 helpen we dagelijks zorgteams om weer zelf ‘de slingers op te hangen’ en regie te pakken over hun eigen werkplezier. Dat vraagt om commitment van de leiders in de zorg, die het vertrouwen en ruimte moeten durven geven zodat teams de juiste rol ook kunnen pakken. Het DNA van de organisatie is een continue samenspel tussen primair proces en leiderschap, en dat vraagt dan ook om een gezamenlijke aanpak. Vooral luisteren naar elkaar en uitgaan van de juiste intenties, omdat ook mijn stellige overtuiging is dat alle mensen deugen. Geloof me leiders, ook jouw werk wordt dan leuker!

Meer weten?

Wil jouw organisatie ook constructief aan de slag met een fijne werkomgeving en een optimale samenwerking? Misschien ben jij dan onze ideale klant! Op www.takeandchargetakecare.nl kun je lezen hoe wij je hierbij helpen. Je kunt altijd contact met ons opnemen, we vertellen je er graag meer over!

Tips voor een goede nachtrust die écht werken!

eigenaarschap

Je controleert je-e-mails tot laat in de nacht, je bent geobsedeerd door de takenlijst van de volgende dag, je piekert erop los en je kijkt steeds weer naar de klok…. je voelt paniek dat je onvoldoende slaap zult krijgen om fatsoenlijk te functioneren. Word je de volgende ochtend fit wakker? Waarschijnlijk niet. Wij geven je een aantal eenvoudige tips voor een goede nachtrust die het proberen waard zijn.

Goed slapen is essentieel voor een fit lichaam en een gezonde geest. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat jij uitgerust en energiek uit bed stapt?

Tip 1: wees dankbaar

Schrijf elke avond voordat je gaat slapen minstens drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Het liefst ook iets waarvoor je zelf hebt gezorgd. Dat geeft je zelfvertrouwen een boost. Ook het teruglezen geeft je op moeilijke momenten weer kracht om door te gaan.

Tip 2: ga even bij je slapende kinderen kijken

Niets maakt een ouder gelukkiger dan het zien van hun slapende bloedjes. Maar ook ronkende pubers geven een instant gevoel van intense liefde. Daar slaap jij ook lekker van.

Tip 3: houd je telefoon uit je slaapkamer

Ga nooit, maar dan ook nooit slapen met je smartphone naast je bed. Laat dat ding het liefst buiten je slaapkamer. Binnenkomende berichten lichten het scherm op en alle piepjes en meldingen houden je uit je slaap. Het idee dat er berichten binnenkomen geeft je voldoende onrust om niet goed te kunnen slapen.

Tip 4: schrijf het op

Schrijf elke avond in je dagboek op wat je bezighoudt. Alsof je met een goede vriend of vriendin nog even napraat. Het helpt je je gedachten te structureren en rust te creëren in je hoofd. Je slaapt veel lekkerder met een leeg hoofd.

Tip 5: ga elke avond rond dezelfde tijd naar bed

Je lichaam went eraan als je elke avond rond dezelfde tijd gaat slapen. Allerlei noodzakelijke veranderingen in je lichaam vinden dan automatisch plaats zodat je lekker in slaap valt.

Tip 6: probeer een slaapmeditatie

Ook als je geen enkele ervaring hebt met meditatie dan is het luisteren van een slaapmeditatie een goed begin om rustig en ontspannen in slaap te vallen. Dit verbetert niet alleen de duur van je slaap maar ook de kwaliteit van je slaap.

Tip 7: rek en strek om spanning los te laten

Een paar rustige rek- en strek- of yogaoefeningen helpen je lichaam om de spanningen van de dag los te laten. Met een ontspannen lichaam lukt het beter om rustig te slapen.

Tip 8: maak van je bed een oase

Zorg dat je slaapkamer niet te warm is, er geen tv of andere schermen zijn die je afleiden van je slaap en zorg dat je slaapruimte niet ook je werkplek is. De verleiding om door te werken is dan te groot. Je slaapkamer moet een plek zijn die rust en ontspanning oproept.

Tip 9: neem een bad voor het slapengaan

Van een bad word je ontspannen en loom. Eigenlijk elke ontspannende vaste routinematige handeling is aan te raden voordat je gaat slapen. Je lichaam weet dan: het is tijd om tot rust te komen.

Een stapje verder?

Lukt het je ondanks deze tips toch niet om goed te slapen of lig je ’s nachts urenlang te piekeren? Dan is online coaching misschien de oplossing voor jou. Lees hier meer over de mogelijkheden of plan een online coachsessie van 30 minuten in.