Let’s talk about stress!

Onze hulp wordt ingeschakeld door zorgorganisaties die zich zorgen maken over een of meerdere teams. Dit zijn teams waar o.a. het verzuim blijft toenemen, waardevolle medewerkers vertrekken en de werksfeer veel te wensen overlaat.

In veel gevallen is het onderwerp ‘werkdruk’ niet, of te laat aan de orde gekomen. Maar juist het bespreken van dit onderwerp is lastig in bedrijfsculturen waar een eerlijk gesprek over emoties en gevoelens geen dagelijkse koek is. Ook binnen veel zorgorganisaties bestaat nog steeds het beeld dat je je zwak toont als je toegeeft dat je last hebt van stress. Ik kan het echter niet vaak genoeg zeggen: iedereen heeft stress!

Erken én herken stress

Iedereen ervaart stress, alleen is niet iedereen zich er bewust van of durft het toe te geven. En dat is jammer, want als je je eigen stresssymptomen niet herkent of erkent dan kun je stress ook niet bij een ander herkennen. Als je al een aardig eind op weg bent naar een burn-out dan heb je dat vaak zelf niet in de gaten. Je gaat juist als een tierelier en je zit in een soort overactieve roes. De mensen om je heen kunnen je dan waardevolle signalen geven. Misschien vind je het lastig om te horen dat je wel erg hysterisch aan het rondrennen bent, maar het zet je stiekem wél aan het denken over je eigen gedrag.

Werkdruk en stress in zorgorganisaties

In zorgorganisaties zien we dagelijks dat massaal wordt doorgejakkerd totdat het echt niet meer kan en stress de overhand krijgt op het functioneren. Met als gevolg dat teams compleet ontwricht raken door de uitval van waardevolle medewerkers. Maak er dus met elkaar niet zo’n punt van om toe te geven dat je wel erg veel hooi op je vork hebt genomen. En geef toe dat je uitgeput bent of bijvoorbeeld ’s nachts veel ligt te piekeren. Als je twijfelt of je zelf in deze fase zit, test jezelf dan voor de zekerheid en ontdek of je je jouw stress beter kunt managen. We hebben een korte doeltreffende stressscan voor je, die je meteen vertelt wat je te doen staat. Je vindt hem hier!

Stress bespreekbaar maken: hoe doe je dat?

Let’s talk about stress! Ben je je ervan bewust dat je last hebt van stress en loop je op je tandvlees om alles voor elkaar te krijgen? Maak het dan bespreekbaar binnen je gezin of bij je leidinggevende. Dat is best spannend, dat is begrijpelijk. Daarom hebben we tips voor jou als zorgprofessional én voor jou als leidinggevende om werkstress op de juiste manier op tafel te krijgen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Download hier onze gesprekswijzer. Die helpt je op weg.

Geld en zorg gaan niet hand in hand?

geld en zorg

Zorgorganisaties worstelen al jarenlang met het feit dat onze professionals productie moeten draaien om financieel overeind te blijven. “Het gaat alleen nog maar om geld”, is een veelgehoorde klacht.

Het aantal managers in de zorg is teruggebracht, zelfsturende teams zijn ingezet en alle overstijgende kosten zijn teruggeschroefd. Want de zorg kost volgens de autoriteiten veel te veel geld en Nederland kan de stijgingen niet meer aan in de toekomst.

Tegenstrijdige belangen?

Ik ga nu zeker geen politiek betoog houden, maar wat ik wel bemerk is dat het polariseren van geld versus zorg/behandeling ook binnen de zorgorganisaties zelf hoogtij viert. Onlangs voerde ik een gesprek met behandelaren en een bedrijfsvoerder waarin helder werd dat ook intern de professionals zich wapenen tegen de collega’s ‘die over het geld gaan’. Alsof beiden een ander doel nastreven en belangen tegenover elkaar zouden staan……..

En die onderlinge ‘strijd’ kost ons veel energie. We hebben elkaar in de huidige tijd juist zo verschrikkelijk hard nodig! En natuurlijk moet de financieel verantwoordelijke af en toe op de rem trappen om de continuïteit te borgen. Geloof me, ik zie veel zorgbedrijven van binnen en buiten en de zogenaamde ‘verspilling’ is niet meer aan de orde. De tarieven zijn dermate slecht dat het ongelofelijk scherp aan de wind varen is.

Twijfel niet aan elkaars intenties

Dat is niet leuk, maar daarom pleit ik er zo voor om zowel vanuit inhoud als finance elkaars hand vast te houden en samen creatief te blijven kijken naar hoe we onder de huidige omstandigheden toch de beste kwaliteit kunnen bieden. Het sleutelwoord is vertrouwen. Twijfel niet aan elkaars intenties, maar versterk elkaar en maak de verbinding. Je zal zien dat dit niet alleen wederzijds begrip oplevert, maar ook je werkgeluk bevordert en je resultaten verbetert!

Meer weten?

Kun je wel wat hulp en advies gebruiken om meer verbinding en een betere samenwerking tussen zorgteams en bedrijfsvoerders te creëren? Neem dan contact met ons op!

Jouw sociale netwerk

Noem eens drie mensen met wie jij kunt praten over een ernstig probleem op je werk of thuis, of die je durft te vertellen over de blunder die hebt begaan? Lukt dat niet? Dan wordt het echt tijd om hier iets aan te veranderen en je sociale netwerk versterken. Dat draagt namelijk enorm bij aan jouw veerkracht!

Van origine zijn we als mens een kuddedier. We hebben elkaar altijd al nodig gehad om te overleven,  gezamenlijk te jagen en voor elkaar te zorgen. In de moderne samenleving waarin iedereen onafhankelijk van elkaar lijkt te leven, zit dat gevoel ergens bij te willen horen nog steeds in onze genen verankerd.

Als we het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan dan zijn we psychisch en lichamelijk erg kwetsbaar.  In de zorgsector zijn we dag in dag uit bezig met mensen die afhankelijk zijn van onze zorg en die  soms zelfs 24 uur per dag zorg nodig hebben om te kunnen overleven.  Dat we zo bezig zijn met die ander leidt de aandacht soms af van wat wij zelf nodig hebben om te overleven. Volledig opgaan in je werk betekent over het algemeen dat je veel tijd doorbrengt met je collega’s. Nu  zul je voor persoonlijke aangelegenheden misschien niet zo snel bij een collega te rade gaan maar  als  er iets ingrijpends op je werk gebeurt, helpt het enorm als je van je leidinggevende en/of collega’s steun kunt verwachten.

Hoe ziet jouw sociale netwerk eruit?

Idealiter zou je voor elke belangrijke stressbron in je leven moeten beschikken over tenminste één persoon met wie je de zaak zou kunnen bespreken en die je praktische hulp en advies kan geven. Jouw sociale netwerk kun je in kaart brengen.

 1. Zet eerst eens de belangrijkste levensgebieden op een rij: gezondheid, relaties, werk, geld.
 2. Zet daaronder de belangrijkste actuele stressbronnen binnen dat gebied op een rij. Om jouw stressbronnen te achterhalen kan het zinvol zijn om te denken aan recente situaties waarover je ontevreden was op je werk of waarin een samenwerking vervelend verliep. Neem hier voldoende tijd voor.
 3. Geef elke stressbron een cijfer van 1-10 voor de mate van stress die het je oplevert. 1 is een milde stress en 10 is een ernstige ingrijpende situatie.
 4. Zet vervolgens naast elkaar op een rij de namen van mensen die jou in een stresssituatie helpen, steunen, advies geven. Maak er een tabel van.
 5. Kruis vervolgens aan wie je voor welke stresssituatie om hulp zou kunnen vragen.

Als er stressbronnen zijn waarvoor je geen sociale steun hebt dan moet je daar iets aan doen. Het kan ook zijn dat je nu ontdekt dat je wel sociale steun hebt maar dat dat steeds dezelfde persoon is. Op zich is dat geen ongezonde situatie want we kunnen prima functioneren met één bron van steun, maar het is wel een potentiële zwakke plek. Als er iets misgaat in deze relatie of als deze persoon onverhoopt zelf ziek wordt of zelfs overlijdt, dan loop je het risico af te knappen op stresssituaties.

Maak je sociale vangnet groter!

Het uitbreiden van je sociale netwerk vraagt inspanning en gaat niet vanzelf. Zoek of organiseer gelegenheden om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Pak een oude sport of hobby weer op. Neem zelf het initiatief en besef dat als je zelf vertrouwen geeft je ook het meest vertrouwen ontvangt.

Tips of advies nodig?

Wil jij zelf je sociale netwerk in kaart brengen met behulp van een werkblad dat wij voor je hebben gemaakt? Download dan hier een werkblad om zelf in te vullen.  

Sturen in crisistijd: hoe behaal je resultaat, maar houd je toch verbinding met je team?

geld en zorg

Na ruim twee jaar Covid en alle hectiek daaromheen lijkt de grootste crisis in de zorg voorbij. Maar, we zijn er nog niet. In veel zorginstellingen hebben we te maken met arbeidsmarktproblemen, medewerkers die door het ijs dreigen te zakken en financiële malaise. Nee, we zijn er nog niet, nog lange niet.

Leidinggeven in crisistijd

De lastige omstandigheden vragen nu al enige tijd om crisisleiderschap. En dat is geen makkelijke taak, vooral niet als je verbindend leiderschap toe wil passen, je team wil empoweren en tegelijk ook nog de goede resultaten wilt boeken. Want we weten dat het behalen van resultaat in de zorg voor de gemiddelde zorgmedewerker of behandelaar toch wel een ‘vies’ woord is. En toch leven we al zeker 20 jaar in een wereld waarin ook zorginstellingen bedrijven zijn, die targets moeten halen en op z’n minst uit de kosten moeten komen. Maar dat zit nog niet helemaal in ons DNA.

Dat maakt leiderschap soms heel ingewikkeld, omdat er allerlei redenen zijn waarom productie niet gehaald wordt. Veel argumenten zijn heel begrijpelijk. We willen kwaliteit bieden, maar we moeten ook het hoofd boven water houden. Hoe doe je dat als leidinggevende, zonder de verbinding met je team te verliezen?

Geef openheid en erken de worsteling

In mijn ogen zit die kracht in herhaling, herhaling, herhaling en vooral de feiten op tafel leggen. Bespreek die met het hele team en maak concrete afspraken. Zo weet ieder waar hij of zij aan toe is. Dat doet soms pijn, maar juist dan is het enorm belangrijk om aangesloten te blijven en de worsteling van je team te erkennen, maar er óók voor te zorgen dat de target blijft staan. De ervaring leert dat teams zich snel aanpassen aan een nieuwe situatie en een ‘nieuw normaal’ ontstaat. Dus leiders, laat je niet ontmoedigen, investeer in je relaties, steun en vang op, maar hou je vast aan je doel!

Tips en advies nodig?

Kun jij wel wat tips of advies gebruiken om in lastige tijden verbinding met je team te houden, en tegelijk resultaten te behalen? Neem dan contact met ons op en vraag een gratis half uurtje sparren aan met een van onze coaches.

Hoe houd je contact met een medewerker met een burn-out?

Het is voor bijna iedereen een worsteling: een balans vinden tussen te veel en te weinig contact opnemen met je collega die thuis zit met een burn-out. Vaak wordt onterecht gedacht dat medewerkers met een burn-out niet zitten te wachten op een bericht vanuit de werkgever.

Een manier vinden om een collega, een vriend of familielid te helpen die een moeilijke tijd doormaakt, of het nu gaat om een burn-out, het verlies van een geliefde of een depressie, kan een uitdaging zijn. Het is niet altijd eenvoudig om de balans te vinden tussen te veel en te weinig zeggen, maar onderzoek bevestigt onmiskenbaar dat contact zoeken en betrokken blijven cruciaal is voor het herstel.

Onderzoek naar langdurig verzuim

Zeer recent onderzoek toont aan dat terugkomen op de werkvloer na langdurig verzuim erg lastig is. We weten dat het gemiddelde verzuim als gevolg van een burn-out 242 dagen is. Van de collega’s die tot 6 maanden uitvallen, keert 40% terug op de werkplek. Vallen ze tussen 6 maanden en een jaar uit dan is dat ook 40%. Maar zijn ze langer dan een jaar ziek geweest, dan komt maar 30% van de werknemers terug op zijn werkplek.

Wat een bewezen positieve invloed heeft op een succesvolle terugkeer, is regelmatig informeel contact met het werk. En dat zien we terug in de cijfers: tot 6 maanden verzuim keert maar liefst 88% terug, tussen 6-12 maanden is dat 79% en na verzuim van langer dan 1 jaar keert toch nog 69% terug op het werk. Dat is dus ruim twee keer zo veel!

Je hoeft je dus niet meer af te vragen of je wel of geen contact moet opnemen met je medewerker of je collega. De vraag is vooral hoe je dit dan op de juiste manier aanpakt.

Dit is waar je op moet letten bij het contact met je medewerker:

Check in zonder verplichtingen
Twee onderzoeken tonen aan dat de meest krachtige en effectieve manier om je ondersteuning te communiceren een eenvoudige check-in is, of dit nu via whatsapp, een kaartje of een telefoontje is. Wanneer je iets van je laat horen, doe het dan zonder verplichtingen en op een positieve, niet-veroordelende manier. Wanneer iemand emotioneel worstelt, zal het vermogen om aan jouw wensen tegemoet te komen (zo goedbedoeld als ze waarschijnlijk zijn) uiterst beperkt zijn – en een extra drempel, waarschuwen psychologen. Dus blijf weg van goedbedoelde adviezen om “eruit te komen”.

Breng een goede herinnering ter sprake
Verwijs naar een prettig moment dat jullie delen. Koppel je berichtje aan een positief geheugen. Het is een vorm van hoop geven. Je zou zoiets kunnen zeggen als: “Ik dacht net aan jou. Ik weet dat je de laatste tijd zoveel hebt meegemaakt, maar ik heb gezien hoe sterk je bent en ik weet dat je erdoorheen komt.”

Laat weten dat je er bent
Geef aan dat je er écht voor je medewerker bent. In plaats van een algemeen: ‘Laat het me weten als je iets nodig hebt’, kun je beter specifieke informatie geven over wanneer en in welke hoedanigheid je beschikbaar bent om te helpen als het nodig is.

Meer weten?

Wil je meer weten over burn-out en hoe je hiermee om kunt gaan binnen je team? Kun je tips en advies gebruiken over wat je kunt doen om het te voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van ons en we laten ons licht schijnen op jouw vraag.

Stress door de verkeerde context

stress in het werk

Als leidinggevende hebben we allemaal te maken met collega’s die veel stressklachten ervaren in het werk. In de zorg is dit aan de orde van de dag.

Soms kan de oorzaak liggen in de inhoud van het werk en de drukte die daarmee gepaard gaat, maar ook kan de context waarin men werkt veel spanning opleveren. De manier waarop mensen omgaan met werkdruk, spanning en ontevredenheid is een belangrijke stressfactor. Wat mij vaak opvalt is dat vaak wordt verwacht dat de organisatie de slingers ophangt en hoofdverantwoordelijk is voor werkplezier. En dat levert soms ingewikkelde discussies op.

Het ligt vaak aan een ander

Werkgeluk is natuurlijk altijd een wederkerigheid. Je investeert in een organisatie en dat levert je dan vervolgens ook weer veel op. Het een kan niet zonder het ander. Maar de realiteit is soms toch anders. Veel mensen verwachten dat wanneer ze ontevreden zijn, de leidinggevende dat wel even oplost. Het ligt vaak aan de ander. En de reflectie dat je toch ook echt zelf je slingers op moet hangen valt niet altijd goed.

Regie pakken of afwachten?

En toch blijkt dat de regie pakken over je eigen leven vele malen meer geluk oplevert dan afwachten wat ‘de organisatie’ eraan gaat doen. In gesprekken met collega’s die stress ervaren blijkt het vaak een eyeopener om zelf je verantwoordelijkheid te pakken waar dat kan, en serieus de balans op te maken hoe je zelf het tij kunt keren.

Jij bepaalt!

In onze leergang waarin leiderschap over jezelf centraal staat, gaan we aan de slag om zelf aan het roer te gaan staan. Ontzettend waardevol voor zorgteams die vanuit hun zorghart niet altijd gewend zijn om goed voor zichzelf te zorgen en regie te pakken. We leren je om te ervaren dat je altijd een keuze hebt, en zelf bepaalt welke dat zal zijn!

Aan de slag?

Wil jij graag het leiderschap terugpakken over jezelf? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan bij TC2: altijd op maat, direct toepasbaar en zeer effectief.

5 redenen waarom offline zijn zo moeilijk is

offline zijn

De grootste oorzaak van multitasken is om verbonden te willen zijn met van alles en iedereen om je heen. Het gevolg is dat we ook massaal continu online zijn.

Waarom is het zo moeilijk om offline te zijn? Appontwikkelaars en marketeers manipuleren ons zodat we verslaafd raken aan hun product. En we voortdurend de behoefte voelen om ‘aan’ te staan en niets te missen. Als je je hiervan bewust bent helpt dat al om vaker offline te zijn.

E-mail, social media, online nieuws en games zijn een krachtige combinatie van afleiding. Als je er veel mee bezig bent dan ben je altijd online en ben je een multitasker. Het gevaar daarvan is dat je negatieve stress vergroot en te lang doorgaat, wat je ook nachtrust kan kosten.

Bij managers is de impact nog veel groter omdat dit hen afleidt van hun kerntaak: met mensen bezig zijn. Blijkbaar vinden we het toch té moeilijk om offline te zijn. Waarom? De volgende 5 redenen zijn vast herkenbaar voor je:

 1. Het is leuk om online te zijn
  Elke keer wanneer je reageert op een bericht krijg je en kleine, heel kortdurende dopaminekick in je hersenen. Dopamine is het plezierhormoon. Als je je focust op één taak en deze goed afgewerkt hebt, dan voel je je tevreden en dat gevoel duurt veel langer. Het probleem is echter dat onmiddellijk kort plezier het meestal wint van langdurige tevredenheid.
 2. We kiezen voor onmiddellijke bevrediging
  Erin slagen om bevrediging uit te stellen is heel belangrijk voor succes in het leven. In zijn wereldberoemde experiment toonde Walter Michel aan dat kinderen van 4-6 jaar die in staat waren om het moment van bevrediging uit te stellen, uitgroeiden tot volwassenen met hogere scores op school en minder risico op obesitas, verslaving en echtscheiding.
 3. We hebben gewoonten ontwikkeld
  Het ontwikkelen van gewoonten maakt ons leven eenvoudiger want we kunnen zo in allerlei situaties handelen zonder er echt bij na te denken. Dat maakt het moeilijk om aan de gewoonte om steeds online te zijn, iets te veranderen.
 4. Een reflex is moeilijk tegen te houden
  Het geluidje van je telefoon of verveling zorgt ervoor dat je alles laat liggen en je telefoon pakt. Een belangrijke klus, een gesprek, een gezinsactiviteit – kortom het echte leven – zal deze reflex niet tegenhouden.
 5. We zijn ingesteld op gevaar
  Signalen van mogelijk gevaar vragen veel meer aandacht dan signalen van pais en vree. Telkens wanneer we een e-mail, nieuwsbericht of whatsappje ontvangen kan dat belangrijk zijn. Dat versterkt ons verlangen om direct onze telefoon te checken.

Moe van het altijd ‘aan’ staan?

Merk je dat je doodmoe wordt van je telefoon en alle berichten van collega’s, klanten of je baas? Merk je dat je minder geconcenteerd werkt en weet je niet goed hoe je hiermee op een gezonde manier moet omgaan? Plan eens een vrijblijvend gratis gesprek in met één van ons. We geven je tips en advies, waarmee je echt verschil gaat merken.

Vakantie in aantocht! Of heb jij last van vakantiestress?

Herken je dat!? De vakantieperiode komt eraan. Je moet nog even flink bikkelen, voordat je alles los kunt laten. Agenda’s puilen uit met afspraken en de takenlijst groeit met de dag. Het gevoel van onmisbaarheid groeit, alles moet, je moet even door die vakantiestress heen, maar straks heb je……………rust!

Stress voordat je vertrekt

Na al die drukte stap je stuiterend de auto/camper/vliegtuig in, en het grote genieten gaat beginnen. Dat is tenminste wel de bedoeling. Maar vaak ontstaan de eerste irritaties al snel, want het is al lang geleden dat we zo dicht op elkaars lip hebben gezeten. Uit onderzoek, voor zover dat betrouwbaar is, schijnt dat een koppel elkaar gemiddeld slechts 7 minuten per dag gerichte aandacht geeft. Ai, zo’n vakantie hakt er dan best wel in.

Is dit de manier waarop we het willen? Ik vrees van niet, tenminste: zo wil ik het zelf niet. Wat namelijk ook uit onderzoek blijkt is dat de voorpret voor vakantie bijna nog meer waarde heeft dan de vakantie zelf. Dan is het toch doodzonde om zo te gaan jakkeren voorafgaand aan je vakantie? En gestrest te vertrekken?

Neem juist nu wat tijd

Realiseer je: zo onmisbaar zijn we niet, de tent draait echt wel door zonder jouw aansturing. En een leidinggevende die relaxed is maakt over het algemeen meer impact dan de ‘stresskip’. Dat vraagt om een nieuwe mindset, neem juist in de weken voor de vakantie wat meer tijd voor je medewerkers, deel de voorpret over de aanstaande vakanties om weer even verbinding met elkaar te maken.

En boost je teams, immers in de zorg is de zomerperiode altijd spannend vanwege personeelstekorten. Je voelt je veel beter over jezelf, je gaat straks meer ontspannen op vakantie en je bent leuker voor de mensen om je heen. En ja, dan kan het grote genieten écht beginnen. Wat ik jou wil meegeven is, precies zoals de mooie quote van Ikea: aandacht maakt alles mooier!

Even sparren?

Kan jij wel wat handvatten gebruiken om beter om te gaan met werkstress? Plan dan een gratis half uurtje in met een van onze coaches. We geven je concrete tips en fijne adviezen, waar je direct mee verder kunt. Zo ga jij zonder stress je vakantie in!

De 10 meest voorkomende denkfouten

Je eigen gedachtegang vind je waarschijnlijk heel logisch. Als iemand anders jou niet goed begrijpt dan denk je toch stiekem vaak dat het aan die ander ligt. Die heeft vast niet goed geluisterd. Onze eigen gedachten en conclusies nemen we vaak klakkeloos voor waarheid aan.

Je houdt jezelf voor de gek

Tijdens het communiceren met je collega’s ken je je eigen intenties, maar die van een ander vaak niet. Je denkt vaak wel te weten waarom iemand zich zus of zo gedraagt en je doet snel aannames. En als er een collega is die er hetzelfde over denkt als jij, voilà, jullie eigen waarheid is een feit. Maar niets is minder waar!

De 10 denkfouten die herkenbaar zijn

Is jouw waarheid ook écht de waarheid? Of ben je geneigd zaken voor een ander in te vullen? Hieronder een rijtje met veel voorkomende denkfouten die we écht allemaal met enige regelmaat maken. Herken je ze?

 • Zwart-wit denken
  Je ziet een situatie maar op twee manieren: goed of slecht, alles of niets. Dit geldt ook voor persoonlijke eigenschappen: als ik niet perfect ben, dan ben ik een mislukkeling.
 • Rampdenken
  Je denkt na over wat er allemaal mis kan gaan en gaat standaard uit van een negatief scenario. Ook al zijn positieve uitkomsten waarschijnlijker: als ik mijn baan kwijtraak, dan vind ik nooit een andere baan en raak ik ook mijn huis kwijt en mijn relatie etc. etc.
 • Emotioneel redeneren
  Je beoordeelt een situatie op basis van je gevoel en niet op basis van de oorspronkelijke informatie of gebeurtenis: ik voel me benadeeld, dus mensen vinden mij minder belangrijk.
 • Etiketten plakken
  Je stelt jezelf en anderen gelijk aan de fouten die ze maken of negatieve eigenschappen die ze hebben: jij hebt gelogen, dus je bent een misselijk mens.
 • Overgeneraliseren
  Je trekt grote conclusies uit een slechts paar negatieve ervaringen: je bent al twee keer niet op tijd gekomen dus je bent onbetrouwbaar.
 • Negatief denken
  Je hebt de neiging om neutrale of positieve ervaringen om te zetten in negatieve gedachten en bent daar vervolgens te veel mee bezig: hij leek wel aardig tegen me, maar dat doet hij vast alleen uit eigenbelang.
 • Andermans gedachten invullen
  Je projecteert negatieve gedachten over jezelf op anderen: zij denkt natuurlijk dat ik dom ben, dat zou ik zelf ook denken.
 • De toekomst voorspellen
  Je gaat er op voorhand al vanuit dat het fout zal lopen en voorspelt je eigen onheil in de toekomst: ik word vast ontslagen als ik mijn best niet doe.
 • “Ik moet”-denken
  Je verzet je tegen de werkelijkheid en houdt halsstarrig vast aan wat je zou willen dat er gebeurt: hij/zij wil me niet meer zien maar ik moet gewoon aantrekkelijker worden, dan komt het vanzelf goed.

Trap niet in je eigen valkuilen

Het is niet erg om deze denkfouten te maken want we zijn allemaal menselijk. Je ervan bewust worden is wél belangrijk. Want alleen als je dit soort gedachtegangen bij jezelf herkent, kun je je eigen gedachten corrigeren. Als je iemands gedrag niet begrijpt, vraag dan eens concreet naar zijn of haar bedoeling, voordat je het allemaal zelf in gaat vullen.

Herken je deze valkuilen? Heb je regelmatig gedoe met je collega(‘s) of begrijp je helemaal niks van die ene collega? Neem dan eens contact met ons op en plan een gratis half uurtje in met een van onze coaches.

Gedoe of laissez faire!?

In zorgteams is nogal eens gedoe. Leidinggevenden hebben hun handen meer dan vol aan het aan- of bijsturen van allerlei teamontwikkelingen en het optimaliseren van de samenwerking. Soms krijg je als leidinggevende te maken met conflictsituaties of is er wrijving, waardoor de teamspirit niet optimaal is. Hoe ga je hiermee om en hoe zorg je ervoor dat je het maximale uit je team haalt?

Je kop boven het maaiveld uit durven steken

Een voorbeeld van zo’n situatie deed zich laatst voor. Ik had een sessie met een team waarbij gesproken werd over het onboarden van een nieuwe collega en hoe dit proces verlopen was. Ik sprak uit dat ik heel ontevreden was over hoe haar collega’s hiermee om zijn gegaan.

Voor een nieuwe medewerker is het heel belangrijk hem of haar op een goede manier te laten landen in je team en in de organisatie. Onboarding gaat vooral ook over de bedrijfscultuur, de visie en missie van de organisatie en samenwerking met de collega’s. In dit team werd echter gesproken over ‘een jonge hond’ die alles roept wat ze ziet, geen blad voor de mond neemt en aanschopt tegen de ‘gevestigde orde’. Dit resulteerde in een defensieve houding van collega’s, zelfs in negeren en buitensluiten. Initiatieven werden de kop ingedrukt, want ‘zo doen we dat hier altijd’. Ik bemerkte weinig enthousiasme over het nieuwe denken dat zij kwam brengen.

Gebrek aan energie om moeite te doen

En dit staat natuurlijk niet op zichzelf. Dit kenmerkt een grote mate van gebrek aan interesse in elkaar, het elkaar successen gunnen en elkaars talenten benutten. Op mijn vraag of dit team blij werd van deze manier van met elkaar samenwerken, was het antwoord “nee”. Echter, gevolgd door opmerkingen dat iedereen op zijn of haar manier al pogingen tot verbetering gedaan heeft, maar zonder resultaten. En dit team zit eigenlijk in de fase van……’laat maar’. Deze instelling, het laissez faire, is destructief als het gaat om het behouden van verbinding met elkaar, een goede samenwerking en het verhogen van de werkvreugde.

Eigenlijk is ‘laissez faire’ in elke menselijke relatie een doodssteek. Elkaar opgeven en geen moeite meer doen leidt over het algemeen niet tot het gewenste resultaat, namelijk het gevoel hebben het samen te doen, connectie te voelen en daarmee meer geluk te creëren. Ik kies zelf dan toch liever voor gedoe en confrontatie, ook al lijkt dat soms de weg van de meeste weerstand. Je best doen voor elkaar is echt toekomstbestendiger.

Haal het maximale uit je team

Hoe zorg je als leidinggevende voor een constructieve samenwerking in je team, waarbij wederzijds respect de basis is? Creëer een werkomgeving waar jouw medewerkers hun sterkten kunnen benutten en hun zwakten durven tonen. Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Plan dan een half uurtje gratis sparren in met een van onze coaches. Je krijgt een objectief advies en handvatten waar je direct mee verder kunt.