Checklist: goed leiderschap bevordert de veerkracht van medewerkers

De telefoon bleef tijdens ons gesprek onophoudelijk piepen, bliepen en trillen. Het was niet eens mijn eigen telefoon… maar zelfs ik werd er licht nerveus van. Verontschuldigend keek ze rond en zei: “het is nogal chaotisch momenteel en mijn leidinggevende zit me flink achter de vodden. Deze businesscase moet voor de kerst helemaal uitgewerkt zijn. En er blijven maar wijzigingen komen, waardoor we het niet af krijgen.”

De rode vlag

Toen ik haar vroeg vanwaar de grote haast en druk, haalde ze haar schouders op: ” het is hier heel gebruikelijk dat veel zaken ad hoc moeten worden opgepakt en dat we niet altijd precies weten wat de reden hiervan is of wat er met informatie wordt gedaan. Maar iedereen werkt op deze manier, dus.. ” Onze tafelgenoten knikten begrijpelijk en ik was blijkbaar de enige die hier een grote rode vlag zag.

De invloed van managers op stressfactoren

Uit de zeer talrijke onderzoeken die zijn gedaan naar de belangrijkste bronnen van stress blijkt telkens weer dat de meeste negatieve stress binnen organisaties wordt veroorzaakt door sociale factoren. En juist dát zijn de zaken die beïnvloedbaar zijn en die behoren tot de verantwoordelijkheden van (team)managers.

Natuurlijk kunnen fysieke factoren zoals een te krappe behuizing, een ongezond klimaat etc. ook leiden tot fysieke stress maar het verschil is dat deze stress zich beperkt tot de tijd waarin gewerkt wordt. Ernstige mentale stress blijft voortduren, ook nadat het werk beëindigd is.

Checklist voor managers naar een veerkrachtig team

Wat (team)managers kunnen doen om de veerkracht van hun medewerkers te bevorderen en zo kunnen voorkomen dat teams op drift raken is het volgende:

 1. Zorg voor een duidelijke taakomschrijving zonder rolconflicten, die realistisch is.
  Dubbelzinnigheid en onzekerheid ontstaan als een medewerker niet precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wat precies de verantwoordelijkheden zijn. Soms kan deze onduidelijkheid tijdelijk van aard zijn als gevolg van een reorganisatie of een verandering van leidinggevende. Binnen sommige organisaties is deze onduidelijkheid echter eerder regel dan uitzondering, waardoor de stress chronisch en negatief wordt.

 2. Verantwoordelijkheid voor mensen
  Wees je ervan bewust dat medewerkers in de zorg die verantwoordelijk zijn voor (de zorg van) mensen veel meer en gemakkelijker negatieve stress ondervinden dan mensen die verantwoordelijk zijn voor zaken of machines. Bovendien ervaren deze mensen meer en ernstigere rolconflicten en dubbelzinnigheden dan medewerkers die alleen voor materiële zaken verantwoordelijk zijn.

 3. Aanmoediging en positieve feedback
  Relationele factoren wegen heel zwaar door in de stressbalans. Het belangrijkst hierbij is de relatie van medewerkers met hun leidinggevende. Zorg en steun, aanmoediging en positieve feedback van de manager zijn erg belangrijk voor de mentale gezondheid van medewerkers.

 4. Wees voorspelbaar en geef meer ruimte voor eigen invloed aan teams
  Werknemers die het gevoel hebben invloed op hun werksituatie te kunnen uitoefenen en in zekere mate kunnen meebeslissen, zijn over het algemeen productiever en gezonder. Dit gevoel invloed te (kunnen) hebben heeft bij 80 à 90% van de mensen een duidelijk gunstig effect op de manier op ze reageren op stress.

 5. Zorg voor, en stimuleer, onderlinge sociale steun
  Een medewerker die zich goed sociaal gesteund voelt, kan zwaardere stresssituaties aan dan een even competente medewerker die deze steun niet heeft of denkt niet te hebben. Een manager die zijn medewerkers sociaal goed steunt en onderling steun bevordert kan hogere eisen aan hen stellen dan een manager die weinig steun biedt.

 6. Beperk het overwerken zoveel mogelijk en geef het goede voorbeeld
  Als het maken van overuren binnen een afdeling gebruikelijk en structureel is dan is dat een belangrijk alarmsignaal. Er blijkt namelijk een relatie te zijn tussen veel overuren en ziekteverzuim van medewerkers. Bovendien levert langer dan 40 uur werken sowieso vaak minder rendement op. Overuren hebben ook indirect een negatieve impact op de veerkracht door het verstoren van de relatie met de partner en het gezin van de medewerker. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld en blijf niet eindeloos op kantoor zitten of e-mails versturen in de avonduren en weekends.

Zet de stap naar minder stress in je teams

Wat zijn de zaken die voor jou en je team nog niet of nog niet volledig op orde zijn? En hoe sta jij er als teammanager zelf in? Met bovenstaande tips kun je al belangrijke eerste stappen zetten naar meer rust en werkplezier. We beloven je dat de resultaten hiervan direct voelbaar zullen zijn. Is jouw team een tough cookie en heb je het gevoel dat er meer nodig is, laat het ons dan hier weten. We denken graag met je mee.

Hoe zorg ik dan goed voor mezelf?

Herken je dit? Jij hebt het druk, je rent je benen onder je lijf vandaan en dat iemand dan tegen je zegt: “wel goed voor jezelf zorgen hoor!” Dat is vast heel aardig bedoeld maar het helpt je niet verder. Want je moet toch echt al die ballen in de lucht houden. Bovendien: hoe zorg je eigenlijk goed voor jezelf? En hoe zorg je ervoor dat je dat stressgevoel vermindert? Ik geef je in dit blog tips die je écht helpen om jouw dagelijkse belasting en (werk)druk beter te handelen.

Weet waar jouw stress vandaan komt

Om iets te doen aan de druk die je voelt, moet je weten waar jouw stress vandaan komt. Heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je niet aan bepaalde verwachtingen kunt voldoen? Heb je een veeleisende baas, familie of vriendin die je steevast het gevoel geven dat je niet tegemoet komt aan hun eisen en wensen? Dat zorgt voor vervelende spanning. Lukt het je eigenlijk al lange tijd niet goed om tijd voor je gezin, je vrienden of een dierbare vrij te maken? Ook dat gaat aan je knagen. Zo zijn er allerlei oorzaken en situaties die jou een onaangename spanning geven. Zoek dus uit wat jouw belangrijkste stressbronnen zijn.

Bepaal wat je écht belangrijk vindt

Door je overvolle agenda lijkt alles urgent is en is iedereen even belangrijk. Dat is natuurlijk niet zo, maar soms overzie je het gewoon niet meer. Sta eens stil bij alle ‘belangrijke en urgente’ taken die je op je bordje hebt liggen en maak een lijstje waarbij je de belangrijkste op nummer 1 zet. Wees eerlijk tegen jezelf. Wat is nu echt belangrijk? En wat kan wachten? Dat geeft rust!

Doe één ding tegelijk

Het is heel verleidelijk om alsmaar door te blijven gaan. Nog even een mailtje wegwerken tijdens de lunch, nog even bellen terwijl je naar de volgende klant rijdt, etc. etc. Multi-tasken lijkt misschien lekker efficiënt en tijdbesparend, maar uiteindelijk doe je alles maar half. Onze hersenen zijn er écht niet voor gemaakt. Het is dus echt beter om gestructureerd en rustig te werken. Zet je mail bijvoorbeeld even uit als je met een klus bezig bent, of zet je telefoon op stil. Stap voor stap is dus écht the way to go!

Zeg nooit meteen ja op een vraag als je hoofd toch al overloopt.

Er zijn vele assertiviteitstrainingen die je leren om “nee” te zeggen. Ik zou het liever willen houden op “zeg niet meteen ja”. Voor je antwoord geeft op een verzoek of vraag, zorg dan eerst dat het voor jou helder is wat die vraag precies inhoudt. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de onderhandelingsdriehoek, die tijd, middelen en kwaliteit aan elkaar verbindt.

Onderhandelingsdriehoek


Als iemand je vraagt iets voor hem/haar te doen stel jezelf dan de volgende vragen:

 • Hoeveel tijd krijg ik om het resultaat af te leveren?
 • Is dat voldoende of niet?
 • Wat is de kwaliteitsvereiste van het resultaat?
 • Is het complex?
 • Moet het foutloos gebeuren?
 • Welke hulpmiddelen heb ik tot mijn beschikking?
 • Heb ik extra hulpmiddelen nodig?

Krijg je bijvoorbeeld erg weinig tijd, onderhandel dan over de kwaliteitseisen. Of heb je weinig middelen tot je beschikking om de klus te klaren, vraag dan om meer tijd.

Nog meer tips?

Vind je bovenstaande tips zinvol maar wil je nóg beter leren om de rust te bewaren in je drukke leven? Laat het ons dan weten, dan denken we gratis een halfuurtje met je mee. Klik op deze link om direct met één van ons een afspraak te plannen.

Wat je denkt ben je zelf

Uit talloze onderzoeken blijkt dat ons denken grotendeels bepaalt hoe we ons voelen. Het is dus niet zo dat een gebeurtenis an sich een gevoel bij jou veroorzaakt. Dat doet de manier waarop jij denkt over die gebeurtenis. Een bericht op social media bijvoorbeeld wordt door de ene volger negatief opgevat en door de andere juist weer positief. Zoveel mensen zoveel meningen, en dus ook zoveel manieren om tegen een situatie aan te kijken. Wat voor de een stressvol is blijkt voor de ander juist een feestje. Veel mensen met een burn-out zien alleen de negatieve kant van zaken. Ze putten zichzelf letterlijk uit door een negatief denkpatroon.

Het nut van piekeren

Om te herstellen van overspannenheid of burn-out is verandering in je denken noodzakelijk. De eerste stap is je bewust te worden van het feit dat je die negatieve gedachten hebt. Veel mensen met ernstige stressklachten weten niet waarover ze precies piekeren en toch liggen ze nachtenlang wakker. Een belangrijke vraag is dus wát je piekergedachten zijn. Welke gedachten komen er keer op keer bij je op waardoor je niet in staat bent om tot rust te komen?

Soms lig je te malen over problemen in je dagelijkse leven en lukt het je niet om het los te laten. Terwijl het eindeloos overpeinzen je niet dichter bij de oplossing brengt. Daarbij kun je jezelf de vraag stellen of jouw gedachten wel kloppen. We zijn geneigd het stemmetje in ons hoofd klakkeloos te geloven. Maar niets is minder waar.

Wat stressgedachten met je doen

Laten we teruggaan naar de tijd dat we nog dagelijks moesten jagen voor ons voedsel en we continu alert moesten zijn om niet ten prooi te vallen aan een wild dier. Elke onbekende prikkel was een potentieel gevaar voor ons leven. In de huidige tijd hebben we niet te maken met een naderende beer. Toch zijn er wél dagelijks onbekende prikkels die bij ons dezelfde reactie oproepen als die beer, namelijk: gevaar, kijk uit! Dat stemmetje zorgt ervoor dat we – vaak onbewust – hartkloppingen krijgen als er onverwachte en nieuwe dingen gebeuren. Alles in ons schreeuwt: pas op, kijk uit! Als we dit paniekgestuurde stemmetje volgen dan gaan we alles doen om het gevaar te bestrijden. Het oudste gedeelte van je brein, je oerbrein, is verantwoordelijk voor deze gedachten en reacties.

Je oerbrein is een kind

Je oerbrein kun je zien als een klein kind dat zich bedreigd voelt en in paniek raakt bij veranderingen en onbekende situaties. En wat doen we met een klein kind in paniek? Gaan we meedoen in paniek? Nee natuurlijk niet. We troosten dat kind, geven het een knuffel en stellen het gerust. Laat dat nu precies de oplossing zijn voor je eigen kind dat in paniek schiet. Dus niet meegaan, maar geruststellen, en samen kijken waar de paniek vandaan komt.

Onze hersenen zijn natuurlijk ontwikkeld en we kunnen beredeneren en logisch denken. En juist met dat doorontwikkelde deel van onze hersenen (neocortex) kunnen we onszelf bevragen op de instinctieve reacties van ons oerbrein. Klopt het eigenlijk wel wat ik nu in eerste instantie denk? En als je jezelf deze vraag kunt stellen voordat je vaak automatisch en emotioneel reageert, dan kun je er ook voor kiezen om anders op stress te reageren.

Stel jezelf de juiste vraag

Jezelf de juiste vraag stellen is misschien het meest lastige. Veel gedachten en gevoelens spelen zich namelijk in je onderbewuste af en je bent niet anders gewend dan op een bepaalde manier te reageren op situaties. Je omgeving is gewend geraakt aan jouw reacties en dagelijks herhalen zich vaak dezelfde patronen binnen je relatie, je familie en je werkomgeving.

En daarmee komen we bij de kern van ons vak. Wij stellen jou de juiste vragen die je aan het denken zetten over je eigen gedachten, de gevoelens die dat bij je oproept en je – vaak onbewuste – manier van handelen. Waarom maken bepaalde situaties je angstig, boos of verdrietig? Waarom kan je collega wel met dezelfde aanhoudende stress omgaan en heb jij er zo veel last van? Je kunt hier behoorlijk onzeker over worden. Als je leert te begrijpen waarom je bent zoals je bent dan krijg je meer grip op alles wat er om je heen gebeurt.

Hoe ga jij om met stress?

En voordat je nu zegt: ‘zo ben ik nu eenmaal’, neem dan het volgende eens in overweging. Als je in een lastige en stressvolle situatie zit, dan is het waarschijnlijk zo dat je de situatie zelf niet snel even kan veranderen. Je kunt proberen anderen om je heen te veranderen, maar ook dat is een onbegonnen zaak. De enige factor waar je wél volledige grip op hebt dat ben jijzelf. Onderzoeken hebben aangetoond dat persoonlijke eigenschappen veel meer afhankelijk zijn van de situatie waarin je je bevindt dan we dachten. Iemand die bijvoorbeeld op het werk een briljant leider is, kan thuis misschien wel geen enkele autoriteit hebben binnen het gezin.

Het antwoord op het omgaan met stresssituaties zoals een veeleisende baan, een lastige collega’s een ziek gezinslid, etc. zit dus helemaal in jouzelf. Hoe pak jij het aan?

Positief denken kun je trainen

Misschien geloof je het nu nog niet helemaal maar iedereen kan zichzelf trainen in positief en oplossingsgericht denken. Je hoeft dus geen geboren optimist te zijn of een bijzonder talent te bezitten. Iedereen kan het. Wees kritisch over je eigen gedachten en geloof ze niet klakkeloos. Daag jezelf uit en kom erachter of wat jij denkt realistisch is, of het je helpt iets op te lossen. Of zie je misschien beren op de weg die er helemaal niet hoeven zijn? Ga je niet voor die promotie omdat je stiekem bang bent om te falen? Verzin je smoezen om niet naar feestjes te gaan omdat je twijfelt aan je sociale vaardigheden? Iedereen heeft zijn eigen spookgedachten die misschien helemaal niet zo realistisch zijn als je zelf denkt.

Hulp of advies nodig?

Wil je meer weten over het trainen van jouw veerkracht en het ontwikkelingen van meer optimisme? TC2 ondersteunt je graag. Laat het ons hier weten!

Constructief feedback geven: lastig, maar zo belangrijk!

In de zomerperiode – als het rustig is – dan neem ik altijd even de tijd om mijn kantoor even goed op te ruimen. Zo kan ik na de vakantie, als iedereen weer aan de slag gaat, met een overzichtelijke werkplek en een opgeruimd hoofd aan het werk. Daarbij stuitte ik op een waardevol artikel over feedback geven. Een onderwerp dat steevast aan bod komt als ik met teams werk. Het probleem bij feedback geven of elkaar aanspreken is dat we er vaker over praten dan dat we het daadwerkelijk doen. We vinden het gewoon heel eng. 

Hoe doet je baas het?

Uit dit artikel blijkt dat de meeste managers (80%) het geven van feedback uitstellen, terwijl ze vinden dat ze het vaker zouden moeten doen. Het merendeel (62%) vindt dat collega’s hen vaker zouden mogen aanspreken. Slechts een kleine groep leidinggevenden (20%) krijgt door het geven van feedback blijvende gedragsveranderingen voor elkaar. Oeps!

Hoe komt het dat we het dus veel minder doen dan zou moeten? En als we het doen, dat het effect dan te wensen overlaat? Kort samengevat: elkaar aanspreken zit niet in onze aard. Niet het geven van kritische boodschappen en ook niet het ontvangen ervan. We vinden het lastig. Alleen onderkennen we dat niet.

Is feedback geven dan wel zinvol?

Dit is een interessante vraag want we gaan er bij trainingen en teamcoaching massaal vanuit dat elkaar aanspreken een voorwaarde is om veranderingen in gedrag te bewerkstelligen.

We ergeren ons aan collega’s die afspraken niet nakomen, doodleuk te laat komen aanwaaien tijdens een vergadering, mensen die negatief praten over anderen zonder het met hen te bespreken, veelvuldig klagen, etc. Als we niet tijdig bijsturen en de ander hier gericht op aanspreken, dan leidt dit tot zgn. bypasses om de betreffende persoon heen, ziekteverzuim, een ongezond werkklimaat of gedwongen vertrek. Constructieve feedback is dus heel belangrijk voor een prettig werkklimaat!

Elkaar aanspreken levert veel op

Actief werken aan constructief en respectvol gedrag vermindert niet alleen frustratie maar ook het energieverlies bij onszelf. Bovendien levert het de samenwerking en dus ook organisaties veel op. Elkaar aanspreken op niet-effectief gedrag zorgt ervoor dat medewerkers 28% productiever zijn, 11 % minder verloop creëren en 15% minder verzuim hebben. Reken maar uit. 

Hoe pak je het aan?

Dé juiste manier van feedback geven bestaat helaas niet. Het is afhankelijk van de context wat wel of niet werkt. Het meest relevante is het voorbeeldgedrag in de top en een effectieve stijl van leiderschap. Daarbij is het goed om rekening te houden met de kernwaarden van een organisatie en de doelen die worden nagestreefd. Om deze reden starten we onze trainingen en coachprogramma’s altijd met een gedegen scan die helder maakt in welke situatie we aan de slag gaan met de werkcultuur. En daar is constructief feedback geven én ontvangen een belangrijk onderdeel van.

Wil je meer weten?

Ben je na het lezen van dit blog benieuwd naar de wijze waarop we de werksfeer in jouw team(s) om kunnen buigen naar een gezonder en prettiger werkklimaat? En wil je weten hoe we je kunnen helpen om het ziekteverzuim en ongewenste uitstroom te beperken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend consult met één van ons.

Let’s talk about stress!

Onze hulp wordt ingeschakeld door zorgorganisaties die zich zorgen maken over een of meerdere teams. Dit zijn teams waar o.a. het verzuim blijft toenemen, waardevolle medewerkers vertrekken en de werksfeer veel te wensen overlaat.

In veel gevallen is het onderwerp ‘werkdruk’ niet, of te laat aan de orde gekomen. Maar juist het bespreken van dit onderwerp is lastig in bedrijfsculturen waar een eerlijk gesprek over emoties en gevoelens geen dagelijkse koek is. Ook binnen veel zorgorganisaties bestaat nog steeds het beeld dat je je zwak toont als je toegeeft dat je last hebt van stress. Ik kan het echter niet vaak genoeg zeggen: iedereen heeft stress!

Erken én herken stress

Iedereen ervaart stress, alleen is niet iedereen zich er bewust van of durft het toe te geven. En dat is jammer, want als je je eigen stresssymptomen niet herkent of erkent dan kun je stress ook niet bij een ander herkennen. Als je al een aardig eind op weg bent naar een burn-out dan heb je dat vaak zelf niet in de gaten. Je gaat juist als een tierelier en je zit in een soort overactieve roes. De mensen om je heen kunnen je dan waardevolle signalen geven. Misschien vind je het lastig om te horen dat je wel erg hysterisch aan het rondrennen bent, maar het zet je stiekem wél aan het denken over je eigen gedrag.

Werkdruk en stress in zorgorganisaties

In zorgorganisaties zien we dagelijks dat massaal wordt doorgejakkerd totdat het echt niet meer kan en stress de overhand krijgt op het functioneren. Met als gevolg dat teams compleet ontwricht raken door de uitval van waardevolle medewerkers. Maak er dus met elkaar niet zo’n punt van om toe te geven dat je wel erg veel hooi op je vork hebt genomen. En geef toe dat je uitgeput bent of bijvoorbeeld ’s nachts veel ligt te piekeren. Als je twijfelt of je zelf in deze fase zit, test jezelf dan voor de zekerheid en ontdek of je je jouw stress beter kunt managen. We hebben een korte doeltreffende stressscan voor je, die je meteen vertelt wat je te doen staat. Je vindt hem hier!

Stress bespreekbaar maken: hoe doe je dat?

Let’s talk about stress! Ben je je ervan bewust dat je last hebt van stress en loop je op je tandvlees om alles voor elkaar te krijgen? Maak het dan bespreekbaar binnen je gezin of bij je leidinggevende. Dat is best spannend, dat is begrijpelijk. Daarom hebben we tips voor jou als zorgprofessional én voor jou als leidinggevende om werkstress op de juiste manier op tafel te krijgen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Download hier onze gesprekswijzer. Die helpt je op weg.

Geld en zorg gaan niet hand in hand?

geld en zorg

Zorgorganisaties worstelen al jarenlang met het feit dat onze professionals productie moeten draaien om financieel overeind te blijven. “Het gaat alleen nog maar om geld”, is een veelgehoorde klacht.

Het aantal managers in de zorg is teruggebracht, zelfsturende teams zijn ingezet en alle overstijgende kosten zijn teruggeschroefd. Want de zorg kost volgens de autoriteiten veel te veel geld en Nederland kan de stijgingen niet meer aan in de toekomst.

Tegenstrijdige belangen?

Ik ga nu zeker geen politiek betoog houden, maar wat ik wel bemerk is dat het polariseren van geld versus zorg/behandeling ook binnen de zorgorganisaties zelf hoogtij viert. Onlangs voerde ik een gesprek met behandelaren en een bedrijfsvoerder waarin helder werd dat ook intern de professionals zich wapenen tegen de collega’s ‘die over het geld gaan’. Alsof beiden een ander doel nastreven en belangen tegenover elkaar zouden staan……..

En die onderlinge ‘strijd’ kost ons veel energie. We hebben elkaar in de huidige tijd juist zo verschrikkelijk hard nodig! En natuurlijk moet de financieel verantwoordelijke af en toe op de rem trappen om de continuïteit te borgen. Geloof me, ik zie veel zorgbedrijven van binnen en buiten en de zogenaamde ‘verspilling’ is niet meer aan de orde. De tarieven zijn dermate slecht dat het ongelofelijk scherp aan de wind varen is.

Twijfel niet aan elkaars intenties

Dat is niet leuk, maar daarom pleit ik er zo voor om zowel vanuit inhoud als finance elkaars hand vast te houden en samen creatief te blijven kijken naar hoe we onder de huidige omstandigheden toch de beste kwaliteit kunnen bieden. Het sleutelwoord is vertrouwen. Twijfel niet aan elkaars intenties, maar versterk elkaar en maak de verbinding. Je zal zien dat dit niet alleen wederzijds begrip oplevert, maar ook je werkgeluk bevordert en je resultaten verbetert!

Meer weten?

Kun je wel wat hulp en advies gebruiken om meer verbinding en een betere samenwerking tussen zorgteams en bedrijfsvoerders te creëren? Neem dan contact met ons op!

Jouw sociale netwerk

Noem eens drie mensen met wie jij kunt praten over een ernstig probleem op je werk of thuis, of die je durft te vertellen over de blunder die hebt begaan? Lukt dat niet? Dan wordt het echt tijd om hier iets aan te veranderen en je sociale netwerk versterken. Dat draagt namelijk enorm bij aan jouw veerkracht!

Van origine zijn we als mens een kuddedier. We hebben elkaar altijd al nodig gehad om te overleven,  gezamenlijk te jagen en voor elkaar te zorgen. In de moderne samenleving waarin iedereen onafhankelijk van elkaar lijkt te leven, zit dat gevoel ergens bij te willen horen nog steeds in onze genen verankerd.

Als we het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan dan zijn we psychisch en lichamelijk erg kwetsbaar.  In de zorgsector zijn we dag in dag uit bezig met mensen die afhankelijk zijn van onze zorg en die  soms zelfs 24 uur per dag zorg nodig hebben om te kunnen overleven.  Dat we zo bezig zijn met die ander leidt de aandacht soms af van wat wij zelf nodig hebben om te overleven. Volledig opgaan in je werk betekent over het algemeen dat je veel tijd doorbrengt met je collega’s. Nu  zul je voor persoonlijke aangelegenheden misschien niet zo snel bij een collega te rade gaan maar  als  er iets ingrijpends op je werk gebeurt, helpt het enorm als je van je leidinggevende en/of collega’s steun kunt verwachten.

Hoe ziet jouw sociale netwerk eruit?

Idealiter zou je voor elke belangrijke stressbron in je leven moeten beschikken over tenminste één persoon met wie je de zaak zou kunnen bespreken en die je praktische hulp en advies kan geven. Jouw sociale netwerk kun je in kaart brengen.

 1. Zet eerst eens de belangrijkste levensgebieden op een rij: gezondheid, relaties, werk, geld.
 2. Zet daaronder de belangrijkste actuele stressbronnen binnen dat gebied op een rij. Om jouw stressbronnen te achterhalen kan het zinvol zijn om te denken aan recente situaties waarover je ontevreden was op je werk of waarin een samenwerking vervelend verliep. Neem hier voldoende tijd voor.
 3. Geef elke stressbron een cijfer van 1-10 voor de mate van stress die het je oplevert. 1 is een milde stress en 10 is een ernstige ingrijpende situatie.
 4. Zet vervolgens naast elkaar op een rij de namen van mensen die jou in een stresssituatie helpen, steunen, advies geven. Maak er een tabel van.
 5. Kruis vervolgens aan wie je voor welke stresssituatie om hulp zou kunnen vragen.

Als er stressbronnen zijn waarvoor je geen sociale steun hebt dan moet je daar iets aan doen. Het kan ook zijn dat je nu ontdekt dat je wel sociale steun hebt maar dat dat steeds dezelfde persoon is. Op zich is dat geen ongezonde situatie want we kunnen prima functioneren met één bron van steun, maar het is wel een potentiële zwakke plek. Als er iets misgaat in deze relatie of als deze persoon onverhoopt zelf ziek wordt of zelfs overlijdt, dan loop je het risico af te knappen op stresssituaties.

Maak je sociale vangnet groter!

Het uitbreiden van je sociale netwerk vraagt inspanning en gaat niet vanzelf. Zoek of organiseer gelegenheden om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Pak een oude sport of hobby weer op. Neem zelf het initiatief en besef dat als je zelf vertrouwen geeft je ook het meest vertrouwen ontvangt.

Tips of advies nodig?

Wil jij zelf je sociale netwerk in kaart brengen met behulp van een werkblad dat wij voor je hebben gemaakt? Download dan hier een werkblad om zelf in te vullen.  

Sturen in crisistijd: hoe behaal je resultaat, maar houd je toch verbinding met je team?

geld en zorg

Na ruim twee jaar Covid en alle hectiek daaromheen lijkt de grootste crisis in de zorg voorbij. Maar, we zijn er nog niet. In veel zorginstellingen hebben we te maken met arbeidsmarktproblemen, medewerkers die door het ijs dreigen te zakken en financiële malaise. Nee, we zijn er nog niet, nog lange niet.

Leidinggeven in crisistijd

De lastige omstandigheden vragen nu al enige tijd om crisisleiderschap. En dat is geen makkelijke taak, vooral niet als je verbindend leiderschap toe wil passen, je team wil empoweren en tegelijk ook nog de goede resultaten wilt boeken. Want we weten dat het behalen van resultaat in de zorg voor de gemiddelde zorgmedewerker of behandelaar toch wel een ‘vies’ woord is. En toch leven we al zeker 20 jaar in een wereld waarin ook zorginstellingen bedrijven zijn, die targets moeten halen en op z’n minst uit de kosten moeten komen. Maar dat zit nog niet helemaal in ons DNA.

Dat maakt leiderschap soms heel ingewikkeld, omdat er allerlei redenen zijn waarom productie niet gehaald wordt. Veel argumenten zijn heel begrijpelijk. We willen kwaliteit bieden, maar we moeten ook het hoofd boven water houden. Hoe doe je dat als leidinggevende, zonder de verbinding met je team te verliezen?

Geef openheid en erken de worsteling

In mijn ogen zit die kracht in herhaling, herhaling, herhaling en vooral de feiten op tafel leggen. Bespreek die met het hele team en maak concrete afspraken. Zo weet ieder waar hij of zij aan toe is. Dat doet soms pijn, maar juist dan is het enorm belangrijk om aangesloten te blijven en de worsteling van je team te erkennen, maar er óók voor te zorgen dat de target blijft staan. De ervaring leert dat teams zich snel aanpassen aan een nieuwe situatie en een ‘nieuw normaal’ ontstaat. Dus leiders, laat je niet ontmoedigen, investeer in je relaties, steun en vang op, maar hou je vast aan je doel!

Tips en advies nodig?

Kun jij wel wat tips of advies gebruiken om in lastige tijden verbinding met je team te houden, en tegelijk resultaten te behalen? Neem dan contact met ons op en vraag een gratis half uurtje sparren aan met een van onze coaches.

Hoe houd je contact met een medewerker met een burn-out?

Het is voor bijna iedereen een worsteling: een balans vinden tussen te veel en te weinig contact opnemen met je collega die thuis zit met een burn-out. Vaak wordt onterecht gedacht dat medewerkers met een burn-out niet zitten te wachten op een bericht vanuit de werkgever.

Een manier vinden om een collega, een vriend of familielid te helpen die een moeilijke tijd doormaakt, of het nu gaat om een burn-out, het verlies van een geliefde of een depressie, kan een uitdaging zijn. Het is niet altijd eenvoudig om de balans te vinden tussen te veel en te weinig zeggen, maar onderzoek bevestigt onmiskenbaar dat contact zoeken en betrokken blijven cruciaal is voor het herstel.

Onderzoek naar langdurig verzuim

Zeer recent onderzoek toont aan dat terugkomen op de werkvloer na langdurig verzuim erg lastig is. We weten dat het gemiddelde verzuim als gevolg van een burn-out 242 dagen is. Van de collega’s die tot 6 maanden uitvallen, keert 40% terug op de werkplek. Vallen ze tussen 6 maanden en een jaar uit dan is dat ook 40%. Maar zijn ze langer dan een jaar ziek geweest, dan komt maar 30% van de werknemers terug op zijn werkplek.

Wat een bewezen positieve invloed heeft op een succesvolle terugkeer, is regelmatig informeel contact met het werk. En dat zien we terug in de cijfers: tot 6 maanden verzuim keert maar liefst 88% terug, tussen 6-12 maanden is dat 79% en na verzuim van langer dan 1 jaar keert toch nog 69% terug op het werk. Dat is dus ruim twee keer zo veel!

Je hoeft je dus niet meer af te vragen of je wel of geen contact moet opnemen met je medewerker of je collega. De vraag is vooral hoe je dit dan op de juiste manier aanpakt.

Dit is waar je op moet letten bij het contact met je medewerker:

Check in zonder verplichtingen
Twee onderzoeken tonen aan dat de meest krachtige en effectieve manier om je ondersteuning te communiceren een eenvoudige check-in is, of dit nu via whatsapp, een kaartje of een telefoontje is. Wanneer je iets van je laat horen, doe het dan zonder verplichtingen en op een positieve, niet-veroordelende manier. Wanneer iemand emotioneel worstelt, zal het vermogen om aan jouw wensen tegemoet te komen (zo goedbedoeld als ze waarschijnlijk zijn) uiterst beperkt zijn – en een extra drempel, waarschuwen psychologen. Dus blijf weg van goedbedoelde adviezen om “eruit te komen”.

Breng een goede herinnering ter sprake
Verwijs naar een prettig moment dat jullie delen. Koppel je berichtje aan een positief geheugen. Het is een vorm van hoop geven. Je zou zoiets kunnen zeggen als: “Ik dacht net aan jou. Ik weet dat je de laatste tijd zoveel hebt meegemaakt, maar ik heb gezien hoe sterk je bent en ik weet dat je erdoorheen komt.”

Laat weten dat je er bent
Geef aan dat je er écht voor je medewerker bent. In plaats van een algemeen: ‘Laat het me weten als je iets nodig hebt’, kun je beter specifieke informatie geven over wanneer en in welke hoedanigheid je beschikbaar bent om te helpen als het nodig is.

Meer weten?

Wil je meer weten over burn-out en hoe je hiermee om kunt gaan binnen je team? Kun je tips en advies gebruiken over wat je kunt doen om het te voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van ons en we laten ons licht schijnen op jouw vraag.

Stress door de verkeerde context

stress in het werk

Als leidinggevende hebben we allemaal te maken met collega’s die veel stressklachten ervaren in het werk. In de zorg is dit aan de orde van de dag.

Soms kan de oorzaak liggen in de inhoud van het werk en de drukte die daarmee gepaard gaat, maar ook kan de context waarin men werkt veel spanning opleveren. De manier waarop mensen omgaan met werkdruk, spanning en ontevredenheid is een belangrijke stressfactor. Wat mij vaak opvalt is dat vaak wordt verwacht dat de organisatie de slingers ophangt en hoofdverantwoordelijk is voor werkplezier. En dat levert soms ingewikkelde discussies op.

Het ligt vaak aan een ander

Werkgeluk is natuurlijk altijd een wederkerigheid. Je investeert in een organisatie en dat levert je dan vervolgens ook weer veel op. Het een kan niet zonder het ander. Maar de realiteit is soms toch anders. Veel mensen verwachten dat wanneer ze ontevreden zijn, de leidinggevende dat wel even oplost. Het ligt vaak aan de ander. En de reflectie dat je toch ook echt zelf je slingers op moet hangen valt niet altijd goed.

Regie pakken of afwachten?

En toch blijkt dat de regie pakken over je eigen leven vele malen meer geluk oplevert dan afwachten wat ‘de organisatie’ eraan gaat doen. In gesprekken met collega’s die stress ervaren blijkt het vaak een eyeopener om zelf je verantwoordelijkheid te pakken waar dat kan, en serieus de balans op te maken hoe je zelf het tij kunt keren.

Jij bepaalt!

In onze leergang waarin leiderschap over jezelf centraal staat, gaan we aan de slag om zelf aan het roer te gaan staan. Ontzettend waardevol voor zorgteams die vanuit hun zorghart niet altijd gewend zijn om goed voor zichzelf te zorgen en regie te pakken. We leren je om te ervaren dat je altijd een keuze hebt, en zelf bepaalt welke dat zal zijn!

Aan de slag?

Wil jij graag het leiderschap terugpakken over jezelf? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan bij TC2: altijd op maat, direct toepasbaar en zeer effectief.