Checklist: goed leiderschap bevordert de veerkracht van medewerkers

De telefoon bleef tijdens ons gesprek onophoudelijk piepen, bliepen en trillen. Het was niet eens mijn eigen telefoon… maar zelfs ik werd er licht nerveus van. Verontschuldigend keek ze rond en zei: “het is nogal chaotisch momenteel en mijn leidinggevende zit me flink achter de vodden. Deze businesscase moet voor de kerst helemaal uitgewerkt zijn. En er blijven maar wijzigingen komen, waardoor we het niet af krijgen.”

De rode vlag

Toen ik haar vroeg vanwaar de grote haast en druk, haalde ze haar schouders op: ” het is hier heel gebruikelijk dat veel zaken ad hoc moeten worden opgepakt en dat we niet altijd precies weten wat de reden hiervan is of wat er met informatie wordt gedaan. Maar iedereen werkt op deze manier, dus.. ” Onze tafelgenoten knikten begrijpelijk en ik was blijkbaar de enige die hier een grote rode vlag zag.

De invloed van managers op stressfactoren

Uit de zeer talrijke onderzoeken die zijn gedaan naar de belangrijkste bronnen van stress blijkt telkens weer dat de meeste negatieve stress binnen organisaties wordt veroorzaakt door sociale factoren. En juist dát zijn de zaken die beïnvloedbaar zijn en die behoren tot de verantwoordelijkheden van (team)managers.

Natuurlijk kunnen fysieke factoren zoals een te krappe behuizing, een ongezond klimaat etc. ook leiden tot fysieke stress maar het verschil is dat deze stress zich beperkt tot de tijd waarin gewerkt wordt. Ernstige mentale stress blijft voortduren, ook nadat het werk beëindigd is.

Checklist voor managers naar een veerkrachtig team

Wat (team)managers kunnen doen om de veerkracht van hun medewerkers te bevorderen en zo kunnen voorkomen dat teams op drift raken is het volgende:

 1. Zorg voor een duidelijke taakomschrijving zonder rolconflicten, die realistisch is.
  Dubbelzinnigheid en onzekerheid ontstaan als een medewerker niet precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wat precies de verantwoordelijkheden zijn. Soms kan deze onduidelijkheid tijdelijk van aard zijn als gevolg van een reorganisatie of een verandering van leidinggevende. Binnen sommige organisaties is deze onduidelijkheid echter eerder regel dan uitzondering, waardoor de stress chronisch en negatief wordt.

 2. Verantwoordelijkheid voor mensen
  Wees je ervan bewust dat medewerkers in de zorg die verantwoordelijk zijn voor (de zorg van) mensen veel meer en gemakkelijker negatieve stress ondervinden dan mensen die verantwoordelijk zijn voor zaken of machines. Bovendien ervaren deze mensen meer en ernstigere rolconflicten en dubbelzinnigheden dan medewerkers die alleen voor materiële zaken verantwoordelijk zijn.

 3. Aanmoediging en positieve feedback
  Relationele factoren wegen heel zwaar door in de stressbalans. Het belangrijkst hierbij is de relatie van medewerkers met hun leidinggevende. Zorg en steun, aanmoediging en positieve feedback van de manager zijn erg belangrijk voor de mentale gezondheid van medewerkers.

 4. Wees voorspelbaar en geef meer ruimte voor eigen invloed aan teams
  Werknemers die het gevoel hebben invloed op hun werksituatie te kunnen uitoefenen en in zekere mate kunnen meebeslissen, zijn over het algemeen productiever en gezonder. Dit gevoel invloed te (kunnen) hebben heeft bij 80 à 90% van de mensen een duidelijk gunstig effect op de manier op ze reageren op stress.

 5. Zorg voor, en stimuleer, onderlinge sociale steun
  Een medewerker die zich goed sociaal gesteund voelt, kan zwaardere stresssituaties aan dan een even competente medewerker die deze steun niet heeft of denkt niet te hebben. Een manager die zijn medewerkers sociaal goed steunt en onderling steun bevordert kan hogere eisen aan hen stellen dan een manager die weinig steun biedt.

 6. Beperk het overwerken zoveel mogelijk en geef het goede voorbeeld
  Als het maken van overuren binnen een afdeling gebruikelijk en structureel is dan is dat een belangrijk alarmsignaal. Er blijkt namelijk een relatie te zijn tussen veel overuren en ziekteverzuim van medewerkers. Bovendien levert langer dan 40 uur werken sowieso vaak minder rendement op. Overuren hebben ook indirect een negatieve impact op de veerkracht door het verstoren van de relatie met de partner en het gezin van de medewerker. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld en blijf niet eindeloos op kantoor zitten of e-mails versturen in de avonduren en weekends.

Zet de stap naar minder stress in je teams

Wat zijn de zaken die voor jou en je team nog niet of nog niet volledig op orde zijn? En hoe sta jij er als teammanager zelf in? Met bovenstaande tips kun je al belangrijke eerste stappen zetten naar meer rust en werkplezier. We beloven je dat de resultaten hiervan direct voelbaar zullen zijn. Is jouw team een tough cookie en heb je het gevoel dat er meer nodig is, laat het ons dan hier weten. We denken graag met je mee.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.