Coaching teammanager

Stressteams

Langdurige en aanhoudende stress bij medewerkers veroorzaakt in beginsel
wellicht uitval van een enkele medewerker, vergeet echter niet dat door
deze uitval er meer druk ontstaat op de rest van het team. Hierdoor neemt
het risico op uitval van meerdere teamleden sterk toe. Het verspreidt zich
razendsnel als een olievlek. Daarbij komt dat medewerkers die gestrest zijn minder creatief zijn in het bedenken van oplossingen en het zelfvertrouwen neemt aanzienlijk af.

Stel je eens voor wat dat betekent voor een teammanager die wordt geconfronteerd met een team dat van een volwassen niveau ineens terugvalt naar een beginnend team dat nu veel meer sturing, persoonlijke aandacht en ondersteuning nodig heeft. Dat vraagt veel tijd en extra energie én een geheel andere aanpak die zeker niet eenvoudig is.

Als dit niet wordt opgelost zullen medewerkers steeds meer moeite hebben
de beste zorg te verlenen. Men is nauwelijks in staat veranderingen
adequaat op te vangen en innovatieve projecten worden niet meer bedacht
en uitgevoerd. Het voortbestaan van de organisatie kan hiermee zomaar
ernstig in gevaar komen.

Coaching en advies

Coaching van de teammanager is erop gericht het team te begeleiden bij het herstelproces naar balans en zodoende weer een optimale performance te kunnen realiseren. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden van de manager om het vereiste leiderschap te ontwikkelingen en tevens adviseren we de manager bij teamoptimalisatie.