Constructief feedback geven: lastig, maar zo belangrijk!

In de zomerperiode – als het rustig is – dan neem ik altijd even de tijd om mijn kantoor even goed op te ruimen. Zo kan ik na de vakantie, als iedereen weer aan de slag gaat, met een overzichtelijke werkplek en een opgeruimd hoofd aan het werk. Daarbij stuitte ik op een waardevol artikel over feedback geven. Een onderwerp dat steevast aan bod komt als ik met teams werk. Het probleem bij feedback geven of elkaar aanspreken is dat we er vaker over praten dan dat we het daadwerkelijk doen. We vinden het gewoon heel eng. 

Hoe doet je baas het?

Uit dit artikel blijkt dat de meeste managers (80%) het geven van feedback uitstellen, terwijl ze vinden dat ze het vaker zouden moeten doen. Het merendeel (62%) vindt dat collega’s hen vaker zouden mogen aanspreken. Slechts een kleine groep leidinggevenden (20%) krijgt door het geven van feedback blijvende gedragsveranderingen voor elkaar. Oeps!

Hoe komt het dat we het dus veel minder doen dan zou moeten? En als we het doen, dat het effect dan te wensen overlaat? Kort samengevat: elkaar aanspreken zit niet in onze aard. Niet het geven van kritische boodschappen en ook niet het ontvangen ervan. We vinden het lastig. Alleen onderkennen we dat niet.

Is feedback geven dan wel zinvol?

Dit is een interessante vraag want we gaan er bij trainingen en teamcoaching massaal vanuit dat elkaar aanspreken een voorwaarde is om veranderingen in gedrag te bewerkstelligen.

We ergeren ons aan collega’s die afspraken niet nakomen, doodleuk te laat komen aanwaaien tijdens een vergadering, mensen die negatief praten over anderen zonder het met hen te bespreken, veelvuldig klagen, etc. Als we niet tijdig bijsturen en de ander hier gericht op aanspreken, dan leidt dit tot zgn. bypasses om de betreffende persoon heen, ziekteverzuim, een ongezond werkklimaat of gedwongen vertrek. Constructieve feedback is dus heel belangrijk voor een prettig werkklimaat!

Elkaar aanspreken levert veel op

Actief werken aan constructief en respectvol gedrag vermindert niet alleen frustratie maar ook het energieverlies bij onszelf. Bovendien levert het de samenwerking en dus ook organisaties veel op. Elkaar aanspreken op niet-effectief gedrag zorgt ervoor dat medewerkers 28% productiever zijn, 11 % minder verloop creëren en 15% minder verzuim hebben. Reken maar uit. 

Hoe pak je het aan?

Dé juiste manier van feedback geven bestaat helaas niet. Het is afhankelijk van de context wat wel of niet werkt. Het meest relevante is het voorbeeldgedrag in de top en een effectieve stijl van leiderschap. Daarbij is het goed om rekening te houden met de kernwaarden van een organisatie en de doelen die worden nagestreefd. Om deze reden starten we onze trainingen en coachprogramma’s altijd met een gedegen scan die helder maakt in welke situatie we aan de slag gaan met de werkcultuur. En daar is constructief feedback geven én ontvangen een belangrijk onderdeel van.

Wil je meer weten?

Ben je na het lezen van dit blog benieuwd naar de wijze waarop we de werksfeer in jouw team(s) om kunnen buigen naar een gezonder en prettiger werkklimaat? En wil je weten hoe we je kunnen helpen om het ziekteverzuim en ongewenste uitstroom te beperken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend consult met één van ons.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.