Geld en zorg gaan niet hand in hand?

Zorgorganisaties worstelen al jarenlang met het feit dat onze professionals productie moeten draaien om financieel overeind te blijven. “Het gaat alleen nog maar om geld”, is een veelgehoorde klacht.

Het aantal managers in de zorg is teruggebracht, zelfsturende teams zijn ingezet en alle overstijgende kosten zijn teruggeschroefd. Want de zorg kost volgens de autoriteiten veel te veel geld en Nederland kan de stijgingen niet meer aan in de toekomst.

Tegenstrijdige belangen?

Ik ga nu zeker geen politiek betoog houden, maar wat ik wel bemerk is dat het polariseren van geld versus zorg/behandeling ook binnen de zorgorganisaties zelf hoogtij viert. Onlangs voerde ik een gesprek met behandelaren en een bedrijfsvoerder waarin helder werd dat ook intern de professionals zich wapenen tegen de collega’s ‘die over het geld gaan’. Alsof beiden een ander doel nastreven en belangen tegenover elkaar zouden staan……..

En die onderlinge ‘strijd’ kost ons veel energie. We hebben elkaar in de huidige tijd juist zo verschrikkelijk hard nodig! En natuurlijk moet de financieel verantwoordelijke af en toe op de rem trappen om de continuïteit te borgen. Geloof me, ik zie veel zorgbedrijven van binnen en buiten en de zogenaamde ‘verspilling’ is niet meer aan de orde. De tarieven zijn dermate slecht dat het ongelofelijk scherp aan de wind varen is.

Twijfel niet aan elkaars intenties

Dat is niet leuk, maar daarom pleit ik er zo voor om zowel vanuit inhoud als finance elkaars hand vast te houden en samen creatief te blijven kijken naar hoe we onder de huidige omstandigheden toch de beste kwaliteit kunnen bieden. Het sleutelwoord is vertrouwen. Twijfel niet aan elkaars intenties, maar versterk elkaar en maak de verbinding. Je zal zien dat dit niet alleen wederzijds begrip oplevert, maar ook je werkgeluk bevordert en je resultaten verbetert!

Meer weten?

Kun je wel wat hulp en advies gebruiken om meer verbinding en een betere samenwerking tussen zorgteams en bedrijfsvoerders te creëren? Neem dan contact met ons op!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.