Teamcoaching

Redenen om teams te coachen

In veel organisaties is de werkdruk toegenomen. Ook het onvoorspelbare karakter van de huidige wereld heeft zijn uitwerking op de werkvloer. Reorganisaties bijvoorbeeld zijn nog steeds aan de orde van de dag. Deze hoge werkdruk en onvoorspelbare toekomst levert bij veel mensen de nodige stress op. Hiermee komt ook de samenwerking steeds vaker onder druk te staan. Denk aan de volgende vaak herkenbare situaties:

 • Gebrek aan onderling vertrouwen tussen de teamleden, waardoor kwetsbaar opstellen niet mogelijk is. Het maken van een fout wordt dan niet toegegeven
 • Versluierde onderlinge communicatie, vermijdingsgedrag, roddelen, stiekem kwaadspreken over elkaar of elkaar domweg negeren: alles uit angst voor conflicten.
 • Halfbakken besluitvorming die leidt tot een gebrek aan betrokkenheid. “Ja” zeggen wordt dan “Nee” doen.
 • Elkaar feedback geven ontbreekt, waarmee gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het teamresultaat en welbevinden uit de weg wordt gegaan.
 • Eigen doelstellingen krijgen voorrang boven de aandacht voor het behalen van collectieve resultaten.

Sociale steun bij stress

Onze relatie met anderen heeft bovendien de grootste invloed op de manier waarop we stress situaties verwerken. Sociale steun is zowat de allerbelangrijkste veerkrachtverhogende factor. Iedereen heeft behoefte aan schouderklopjes van anderen en blijken van waardering. Een goed gesprek en een medelevend, luisterend oor hebben op zichzelf al een stress reducerende invloed.

Het signaleren van stress bij elkaar en het bespreken van stressfactoren binnen een team is van wezenlijk belang om chronische werkstress te voorkomen. Als teamleden daarbij elkaar steunen waar nodig is de kans op uitval door een burn-out bijzonder klein. Je kunt hierbij denken aan het tijdelijk overnemen van taken, een (tijdelijke) aanpassing van werktijden, meer of juist minder thuiswerken, etc.

Resultaten

Uit een gezonde en steunende teamwerking putten de teamleden de volgende positieve resultaten:

 • aangename en boeiende activiteiten;
 • sociale identiteit;
 • waardering voor vaardigheden en kundigheden;
 • een gelegenheid om invloed uit te oefenen;
 • veiligheid om fouten te maken en te experimenteren;
 • voorwaardelijke en positieve bejegening;
 • steun voor eigen overtuigingen en ideeën;
 • praktische hulp;
 • betere ideeën en informatie.

Teamversterking door TC2

Onder begeleiding van een professionele teamcoach leren teams wat ze voor elkaar kunnen betekenen bij hoge werkdruk. In de teambijeenkomsten ligt de focus hierbij op het versterken van de onderlinge sociale steun, de ontwikkeling van positieve eigenschappen zoals veerkracht, zelfvertrouwen, optimisme en hoop.

Tenslotte wordt een Roadmap voor het team opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd die het team met elkaar heeft gemaakt om stress te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en – indien nodig – aan te pakken. We streven hiermee naar een duurzaam resultaat.