Teamscan

We meten de knelpunten

Onze aanpak start met een meting van de huidige werkomstandigheden: de teamscan. Door middel van de teamscan analyseren we hoe de werkomgeving en het arbeidsproces worden ervaren. Ook meten we op objectieve manier hoe groot de kans is op uitstroom, verzuim of andere belemmeringen in het functioneren. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijke instrumenten die speciaal zijn ontwikkeld voor dit doel.

De teamscan levert jou een heldere weergave op van de knelpunten binnen de werkomgeving die verlies van werkenergie veroorzaken.

We vinden de oorzaken van werkdruk

De teamscan begint met een werkdrukmeting. We voeren gesprekken met een representatieve groep (van maximaal 5) medewerkers uit het team, waarbij we nader ingaan op de knelpunten binnen de werkomgeving en in het arbeidsproces. De werkdrukmeting levert een feitelijke weergave op van de werkdruk en van de knelpunten die werkstress veroorzaken.

Naast een werkdrukmeting voeren we een risicoanalyse uit onder alle medewerkers van het team. Daarvoor zetten we de Burn-out Assessment Tool (BAT) in. Dit is een online vragenlijst die speciaal voor dit doel is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven. 

Je krijgt inzicht in ingesleten gedrag en patronen

Deze methode geeft een goede en duidelijke indicatie van het energieniveau dat medewerkers ervaren. Het doel van de teamscan is om medewerkers zich bewust te maken van ingesleten patronen en gedrag. De resultaten van de teamscan worden met het team en leidinggevenden gedeeld. Daarin wordt tevens een aanzet gegeven tot oplossingsrichtingen.

De teamscan wordt binnen een doorlooptijd van 2 weken uitgevoerd.

Meer weten? Of wil jij een teamscan voor jouw team?

Wil je meer weten over wat we voor jou en voor jouw team kunnen doen? Neem dan contact met ons op!