Teamscan

Ervaar jij in jouw team problematiek op het gebied van stress, burn-out en werkdruk? Heeft deze situatie een negatief effect op het functioneren van je team en wil je hier constructief mee aan de slag? Om duurzame oplossingen te vinden moet je weten wat de achterliggende oorzaken zijn.

Onze aanpak begint daarom met een teamscan. De teamscan levert je direct een duidelijke diagnose op. Het biedt niet alleen helder inzicht in wat er speelt maar ook in de oorzaken van de stressklachten. De uitkomsten van de teamscan worden door ons teruggekoppeld en we bieden het team direct toepasbare handvatten en tips om zelf oplossingen te vinden.

Met een teamscan krijg je inzicht in de oorzaken van werkdruk, stress en burn-out

De werkdrukmeting

De teamscan start met een werkdrukmeting. We voeren gesprekken met een representatieve groep (van maximaal 5) medewerkers uit het team, waarbij we nader ingaan op de knelpunten binnen de werkomgeving en in het arbeidsproces. Hierbij maken we gebruik van een wetenschappelijk onderzocht instrument dat is ontwikkeld door de University of Applied Sciences van Groningen. De werkdrukmeting levert een feitelijke weergave op van de werkdruk en van de knelpunten die werkstress veroorzaken.

De risicoanalyse

Naast een werkdrukmeting voeren we een risicoanalyse uit onder alle medewerkers van het team. Daarvoor zetten we de Burn-out Assessment Tool (BAT) in. Dit is een online vragenlijst die speciaal voor dit doel is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven. Met dit instrument kunnen we objectief meten hoe groot de kans is op een burn-out. Deze methode geeft een goede en duidelijke indicatie van het stressniveau dat medewerkers op dat moment ervaren.

De resultaten

We analyseren de resultaten van de werkdrukmeting en de risicoanalyse en delen die binnen twee weken met het team in een bijeenkomst op de werklocatie. De uitkomsten worden overigens als geheel gerapporteerd, individuele uitkomsten worden alleen op verzoek gedeeld met de betreffende medewerker. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten uit de teamscan gevalideerd en formuleren we gezamenlijk een probleemdefinitie. Onze coachingsprogramma’s sluiten hierop aan en zijn erop gericht om organisaties op verschillende niveaus intensief en heel concreet te helpen bij stress en werkdruk.

Een teamscan voor mijn organisatie

Wil je de problematiek rondom werkdruk en stress binnen jouw organisatie graag constructief aanpakken? De teamscan geeft je binnen twee weken inzicht in de oorzaken. Vul onderstaande vragen in en je weet direct of wij je kunnen helpen bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren en voorkomen van werkdruk en stress binnen jouw organisatie.