Teamscan

Om een ongewenste situatie te kunnen verbeteren is het van groot belang te weten wat de oorzaken zijn van werkdruk en stress binnen teams. Daarom starten we met een teamscan die je kunt beschouwen als een soort diagnose, die je vertelt wat er aan de hand is, wat de oorzaken zijn en die je tevens handvatten biedt voor oplossingen

Werkdrukmeting

Een weergave van de feitelijke werkdruk en de knelpunten die werkstress veroorzaken, biedt meer kansen op oplossingen dan wanneer het probleem
enkel als een beleving van enkele medewerkers wordt gezien. We voeren daarom gesprekken met een representatieve groep (van maximaal 5) medewerkers, waarbij we nader ingaan op de knelpunten binnen het netwerk en in het arbeidsproces. Hierbij maken we gebruik van een wetenschappelijk onderzocht instrument ontwikkeld door de University of Applied Sciences van Groningen.

Risico analyse

Daarbij geeft een risico-analyse onder medewerkers een indicatie van het stressniveau op dat moment. We zetten het Burn-out Assessment Tool (BAT) in dat speciaal is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven om zodoende te meten hoe groot de kans is op een burn-out van het team.

Uitkomsten

De uitkomsten van de werkdrukmeting en de risico analyse worden met het team gedeeld in een bijeenkomst. De resultaten worden overigens als geheel gerapporteerd, individuele uitkomsten worden alleen op verzoek gedeeld met de betreffende medewerker.

Tijdens de bijeenkomst worden de uitkomsten gevalideerd en wordt een probleemdefinitie geformuleerd. Daarna gaan we op zoek naar de gewenste situatie bieden we handvatten aan het team om zelf oplossingen te vinden.

Een teamscan voor mijn organisatie

Wil je de problematiek rondom werkdruk graag oplossen en wil je weten of een teamscan jouw organisatie daarbij kan helpen. Vertel ons dan iets meer over de situatie binnen je organisatie en je weet direct of wij de geschikte partner zijn bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren en voorkomen van werkdruk en stress binnen jouw organisatie.