Teamtraining

Werken in de zorg is mooi en dankbaar werk, maar soms ook erg zwaar. Medewerkers willen de beste zorg leveren, maar de sector gaat gebukt onder allerlei onvoorspelbare factoren.

 • Reorganisaties zijn nog steeds aan de orde van de dag;
 • Regelgeving verandert en personeelstekorten groeien;
 • Er zijn steeds meer cliënten en steeds minder tijd;
 • De werkdruk binnen de zorgteams wordt steeds hoger en de negatieve gevolgen van die werkomstandigheden zijn merkbaar;
 • Stress en zelfs burn-out liggen op de loer en de samenwerking in zorgteams komt daarmee steeds vaker onder druk te staan.

Wat gebeurt er in zorgteams?

 • Onderling vertrouwen tussen de teamleden wordt minder, waardoor medewerkers zich niet meer kwetsbaar durven opstellen;
 • Verminderde communicatie heeft vermijdingsgedrag, roddelen, stiekem kwaadspreken over elkaar of elkaar negeren tot gevolg: alles uit angst voor conflicten;
 • Halfbakken besluitvorming leidt tot een gebrek aan betrokkenheid. “Ja” zeggen wordt dan “nee” doen;
 • Elkaar feedback geven wordt vermeden, waarmee het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het teamresultaat wegvloeit;
 • Eigen doelstellingen krijgen voorrang boven de aandacht voor het behalen van collectieve resultaten.

Een goede samenwerking begint met individuele balans

Hoe buig je deze neerwaartse spiraal binnen een zorgteam om? Hoe zorg je ervoor dat positiviteit en betrokkenheid voor iedereen weer voelbaar is? Hoe creëer je rust en vertrouwen en breng je de balans in het team weer terug?

Het signaleren van stress bij elkaar en het bespreken van stressfactoren binnen een team is van wezenlijk belang om chronische werkstress te voorkomen. Als teamleden elkaar steunen waar nodig is de kans op uitval door een burn-out kleiner. Je kunt hierbij denken aan praktische hulp, zoals het tijdelijk overnemen van taken, een (tijdelijke) aanpassing van werktijden, meer of juist minder thuiswerken, etc. Maar ook sociale steun is een enorme veerkrachtverhogende factor. Iedereen heeft behoefte aan een schouderklopje, een luisterend oor en af en toe een blijk van waardering. Een goed en verhelderend gesprek kan veel doen. Om elkaar te kunnen steunen moet je eerst zorgen voor individuele balans. Als je zelf goed in je vel zit kun je er ook voor anderen zijn.

Teamtraining door TC2 versterkt de veerkracht

De teamtrainingen van TC2 zijn gericht op het aanleren van vaardigheden waarmee je beter met werkdruk en stress kunt omgaan. Door versterking van je persoonlijke veerkracht kunnen teams elkaar ook beter helpen. Onder begeleiding van een ervaren teamcoach gaan we heel concreet aan de slag met praktische tools en inzichten en leren teams wat ze voor elkaar kunnen betekenen bij hoge werkdruk. In de teambijeenkomsten ligt de focus hierbij op het verstevigen van de onderlinge sociale steun en de ontwikkeling van je eigen positieve eigenschappen zoals veerkracht, zelfvertrouwen, optimisme en hoop. In groepen van maximaal 10 teamleden gaan we in minimaal twee dagdelen aan de slag in interactieve sessies. Vertrouwelijkheid, maatwerk, een fijne sfeer en een persoonlijke aanpak staan hierbij centraal.

Wat levert een gezonde en sterke teamwerking op?

 • Plezier en voldoening in het werk;
 • Waardering voor elkaars vaardigheden en kundigheden;
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen;
 • De veiligheid om fouten te maken en te experimenteren;
 • Eerlijke en constructieve communicatie;
 • Steun voor eigen overtuigingen en ideeën.

Na afloop van de training stellen we een roadmap voor het team op, waarin afspraken worden vastgelegd die het team met elkaar heeft gemaakt om stress te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en – indien nodig – aan te pakken. Ook kunnen we aanvullend bij reguliere teamoverleggen aansluiten om de afspraken en aangeleerde vaardigheden actueel en onder de aandacht te houden. We streven hiermee naar een duurzaam resultaat.

Bemiddeling en coaching

In sommige gevallen spelen er diepliggender problemen tussen zorgprofessionals, cliënten en familie of naasten. Een goede dynamiek en samenwerking tussen alle partijen is niet altijd vanzelfsprekend. Door een verschillende kijk op zorg kun je elkaar wel eens verliezen in situaties. Teams kunnen elkaar onderling kwijtraken. Professionals, cliënten en verwanten kunnen elkaar op momenten niet meer begrijpen. Dit kan communicatieproblemen, wrijving of zelfs conflicten tot gevolg hebben. En dat dat heeft invloed op de kwaliteit van zorg: er is minder tevredenheid over de zorgverlening en bovendien minder werkplezier.

TC2 bemiddelt, coacht en ondersteunt in deze situaties in samenwerking met Malou Deenen en Lonneke Hobbelen van Buro Lagom. Dit doen wij altijd op maat. Na een intakegesprek bepalen we in overleg voor welke aanpak we kiezen. Dat kan in de vorm van individuele gesprekken, teamcoaching of preventieve begeleiding. Doelstelling is dat teams onderling, maar ook in de samenwerking met cliënten en verwanten weer nader tot elkaar komen zodat de zorg optimaal is en kan blijven.

Gratis workshop voor teammanagers

Wil jij meer weten over stress en de gevolgen ervan voor jouw team? En vooral, ben je benieuwd wat je kunt doen om je team te helpen herstellen? Vraag dan onze gratis workshop aan. In deze korte resultaatgerichte workshop krijg je concrete, bruikbare tips om je team weer rust, vertrouwen en werkplezier te geven.